Radiologiske modaliteter (RAD), vår 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Radiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsmål

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori

RAD-011 Bildedanning, strålefysikk og strålebiologi (3a)

RAD-012 Konvensjonell røntgendiagnostikk - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)

RAD-013 Konvensjonell røntgendiagnostikk - anvendelsesområder (3a)

RAD-014 CT - bildedanning og strålefysikk (3a)

RAD-015 CT - apparatur (3a)

RAD-016 CT - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)

RAD-017 CT - Anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)

RAD-018 MR-fysikk og bildedanning (3a)

RAD-019 MR - apparatur (3b)

RAD-020 MR - valg av MR sekvenser og spoler (3b).

RAD-021 MR - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)

RAD-022 MR - anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)

RAD-023 Ultralyd - bildedanning og valg av prober (3a)

RAD-024 Ultralyd - apparatur (3a)

RAD-025 Ultralyd - kontrastforsterket ultralyd (3b)

RAD-026 Ultralydbilder - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)

RAD-027 Ultralyd - anvendelsesområder (3a)

RAD-029 Radiologi - virkningsmekanismer for kontrastmidler (3a)

RAD-030 Radiologi - dosering av kontrastmidler og bruk av faser (3a)

RAD-031 Radiologi - indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og evt forbehandling (3a)

RAD-032 Akutte kontrastmiddelreaksjoner (3a)

RAD-033 SPECT / PET CT - bildedanning og praktisk gjennomføring (3b)

RAD-034 SPECT / PET CT - bildeopptak og tolkning (3b)

RAD-035 Strålefysikk - røntgenstrålers effekt / vekselvirkning på vev (3a)

RAD-036 Strålevern (3a)

RAD-037 Strålehygiene rettet mot personale (3a)

RAD-038 Strålehygiene rettet mot pasienter (3a)

RAD-039 ALARA generelt og strålevern hos barn (3a)

RAD-040 Strålebelastning - CNS, thorax, abdomen/ bekken og ekstremiteter (3a)

RAD-041 Røntgenstråler ved uhell - pasientrådgiving (3a)

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Ferdigheter

RAD-042 Medikamentadministrasjon ved kontrastmiddelreaksjon (3a)

RAD-043 Strålevern på røntgenlab (3a)

RAD-044 Strålevern på intervensjonsrøntgenlab (3b)

Barneradiologi - Teori

RAD-197 Normalvarianter hos barn, stadier av utvikling og vekst (3a)

Onkologisk radiologi - Teori

RAD-277 Onkologiske sykdommer (3b)

RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)

Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori

RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)

Traumeradiologi – Ferdigheter

RAD-333 Evaluering av akutt syke/multitraume (3a) 

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkl lunsj)

Deltakere

Maks 100

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Litteratur


Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr. EM, Boone JM. The Essential Physics of Medical Imaging, 2nd edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2002.Curry III TS, Dowdey JE, Murry Jr. RC. Christensen's Physics of Diagnostic Radiology, 4th edition. Lea & Febiger, 1990.Kapitlene "Modaliteter" og "Radiofysik" i: Egund N, Pettersson H, Sigfússon B, Skjennald A, Standertskjöld Nordenstam C G, red. Nordisk Lärobok i Radiologi. Lund: Studentforlaget, 1993.Rimelig litteratur for spesielt interesserte:- Rinck PA, red. Magnetic resonance in medicine. The basic textbook of the European Magnetic Resonance Forum. Berlin: ABW Wissenschaftsverlag, 2003- Smith H J, Ranallo FN. A non mathematical approach to basic MRI. Madison: Medical Physics Publishing Corporation, 1989- Smith H J, Zagzebski J. Basic Doppler Physics. Madison: Medical Physics Publishing Corporation, 1991.
Med forbehold om endring - kurskompendie vil bli gitt senest første kursdag. Kursleder vil søke å få sendt ut kompendiet elektronisk minst uken før kursstart.

Kurskomite


Johan Castberg Hellund
uxohhe@ous-hf.no

Andre opplysninger

 
Mer informasjon kommer

Program

Program(PDF)

Kursstart mandag 17/4 kl 10.00 og slutt fredag 21/4 kl 15.00.

Fant du det du lette etter?