Psykofarmakologi vår 2024 (VOP, BUP)

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri

KURSKOMITE

Rune A. Kroken (kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Igne Sinkeviciute.

LÆRINGSMÅL

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

ANTALL DELTAKERE

80

KURSPRIS

9950,- inkl lunsj og pauseservering. Med forbehold om endringer

LITTERATUR

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

KURSPRØVE

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en er forutsetning for utstedelse av kursbevis.

PROGRAM

Program kommer nærmere kursstart.


Fant du det du lette etter?