Psykofarmakologi vår 2023

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri

KURSKOMITE

Rune A. Kroken (kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Igne Sinkeviciute.

LÆRINGSMÅL

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

ANTALL DELTAKERE

80

KURSPRIS

8050,- inkl lunsj og pauseservering. Med forbehold om endringer

LITTERATUR

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

KURSPRØVE

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en er forutsetning for utstedelse av kursbevis.

PROGRAM

(Med forbehold om endringer)

Mandag 30. januar - kursledere Kroken/Bentsen
09.00 Registrering
09.30 Faglig og praktisk om kurset, v/ kursleder Rune A. Kroken
09.45 Generell farmakologi: dynamikk. Håvard Bentsen
10.30 Pause
10.45 Generell farmakologi: kinetikk. Håvard Bentsen
11.30 Pause
11.45 Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt kvalitet av behandlingen? Trude Mellingsæter

12.15 Lunsj

13.00 Legemidler; godkjenning, generisk bytte og offentlig finansiering. Ancy Wilfred og Bisharo Osman
13.30 Pause
13.45 Farmakologisk behandling ved depresjoner inkludert resistente depresjoner. Nyere behandlingsmetoder.
Anders Lund
14.30 Pause
14.45 Forts. Anders Lund
15.30 Pause
15.45 Forts. Anders Lund
Parallellsesjon BUP.Behandle med psykofarmaka: spesielle utfordringer ved medikamentell behandling av barn og unge. Randi Nesje Myhr
16.30 Slutt for dagen

Tirsdag 31. januar – kursleder Bentsen
09.00 Psykofarmakologiske framtidsutsikter. Håvard Bentsen
09.45 Pause
10.00 Farmakologisk behandling av bipolare lidelser. Ole Bernt Fasmer
10.45 Pause
11.00 Fasmer fortsetter

12.00 Lunsj

12.45 Fasmer fortsetter
13.30 Pause
13.45 Behandle med psykofarmaka: Hvordan starte, kombinere, slutte?
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Tourettes og psykisk utviklingshemming Randi Nesje Myhr
14.30 Pause
14.45 Farmakologisk behandling av organiske hjernesyndromer (demens, delir). Anette Hylen Ranhoff.
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling av depresjoner hos barn og ungdom Randi Nesje Myhr
15.30 Pause
15.45 Ranhoff fortsetter
16.30 Slutt for dagen

Onsdag 1. februar – kursledere Wergeland/Kroken
09.00 Farmakologisk behandling ved ADHD. Anne Halmøy
09.45 Pause
10.00 Forts. Anne Halmøy
10.45 Pause
11.00 Psykofarmakologisk behandling av ikke-affektive psykoser.

12.00 Lunsj

12.45 Forts.
13.30 Pause
13.45 Forts.
14.30 Pause
14.45 Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien. Per Ivar Finseth
Parallellsesjon BUP.Farmakologisk behandling av angstlidelser: særlige forhold hos barn og unge. Gro Janne Wergeland
15.30Pause
15.45 Behandling av psykisk sykdom i svangerskap og etter fødsel, hovedfokus psykofarmakologisk behandling
Jan Øystein Berle
15.45 Parallellsesjon BUP: Spørsmål, svar og diskusjon om psykofarmakologisk behandling av barn og unge. V/alle BUP-deltagere. Gro Janne Wergeland
16.30 Slutt for dagen

Torsdag 2. februar - kursledere Wergeland/Kroken
08.30 Farmakologisk behandling ved angstlidelser, herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD. Dag Kristen Solberg
09.15 Pause
09.30 Forts. Dag Kristen Solberg
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling ved ADHD: særlige forhold hos barn og unge.Judeson Joseph
10.15 Pause
10.30 Farmakologisk behandling ved søvnlidelser. Bjørn Bjorvatn

11.30 Lunsj

12.30 Forts. Bjørn Bjorvatn
13.15 Pause
13.30 Obligatorisk kursprøve. Kan gjennomføres i kurslokalet eller innen en uke etter kursets slutt. Rune A. Kroken og Gro Janne Wergeland
15.00 Slutt og vel hjem!Fant du det du lette etter?