Psykofarmakologi Høst 2023

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri

KURSKOMITE

Rune A. Kroken (kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Igne Sinkeviciute.

LÆRINGSMÅL

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

ANTALL DELTAKERE

80

KURSPRIS

8025,- inkl lunsj og pauseservering. Med forbehold om endringer

LITTERATUR

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

KURSPRØVE

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en er forutsetning for utstedelse av kursbevis.

PROGRAM

(Med forbehold om endringer)

Mandag 2. oktober. Møteleder Rune/Gro Janne (Parallell)
08.00 Registrering
08.45 Faglig og praktisk om kurset. V/ Kursleder Rune A. Kroken
09.00 Generell farmakologi: dynamikk. Håvard Bentsen
09.45 Pause 
09.55 Generell farmakologi: kinetikk. Håvard Bentsen
10.40 Pause
10.50 Farmakologiske undersøkelser: Serumkonsentrasjon, CYP-genotyping. Håvard Bensen
11.35 Pause 
11.45 Psykofarmakologiske framtidsutsikter. Håvard Bensen

12.15 Lunsj

13.00 Psykofarmakologiske framtidsutsikter. Håvard Bentsen
13.30 Pause
13.45 Farmakologisk behandling av bipolare lidelser. Ole Bernt Fasmer 
14.30 Pause
14.45 Fasmer Fortsetter
15.30 Pause
15.45 Fasmer Fortsetter
Parallellsesjon BUP. Behandle med psykofarmaka: spesielle utfordringer ved medikamentell behandling av barn og unge. Randi Nesje Myhr
16.30 Slutt for dagen

Tirsdag 3. oktober. Møteleder Rune/Gro Janne
09.00 Farmakologisk behandling ved søvnlidelser. Bjørn Bjorvatn
09.45 Pause
10.00 Bjørn Bjorvatn fortsetter
10.45 Pause
11.00 Farmakologisk behandling ved angstlidelser, herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD. Dag Kristen Solberg

12.00 Lunsj

12.45 Dag Kristen Solberg fortsetter
13.45 Behandle med psykofarmaka: Hvordan starte, kombinere, slutte? Jan Didrik Schjøtt
14.30 Pause
14.45 Farmakologisk behandling av organiske hjernesyndromer (demens, delir). Anette Hylen Ranhoff.
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Tourettes og psykisk utviklingshemming Randi Nesje Myhr
15.30 Pause
15.45 Ranhoff fortsetter
Parallellsesjon BUP. Farmakologisk behandling av angstlidelser: særlige forhold hos barn og unge. Gro Janne Wergeland
16.30 Slutt for dagen

Onsdag 4. oktober. Møteleder Gro Janne BUP sesjoner
09.00 Psykofarmakologisk behandling av ikke-affektive psykoser. Erik Johnsen
09.45 Pause
10.00 Erik Johnsen forsetter
10.45 Pause
11.00 Erik Johnsen fortsetter

12.00 Lunsj

12.45 Farmakologisk behandling ved ADHD. Anne Halmøy
13.30 Pause
13.45 Anne Halmøy fortsetter
14.30 Pause
14.45 Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien. Maria Sigurjonsdottir.
Parallellsesjon BUP. Farmakologisk behandling av ADHD: særlige forhold hos barn og unge. Judeson Joseph 
15.30 Pause
15.45 Behandling av psykisk sykdom i svangerskap og etter fødsel, hovedfokus psykofarmakologisk behandling
Jan Øystein Berle
Parallellsesjon BUP. Medikamentell behandling av bipolar lidelse hos ungdom. Ole Bent Fasmer og Gyri Vorren 
16.30 Slutt for dagen

Torsdag 5. oktober. Møteleder TBA/Gro Janne
08.30 Resept/refusjon, generisk bytte og offentlig finansiering. Ancy Wilfred
09.00 Farmakologisk behandling ved depresjoner inkludert resistente depresjoner. Nyere behandlingsmetoder. 
Eirik Kjelby  
09.45 Pause 
10.00 Eirik Kjelby  fortsetter 
10.45 Pause
11.00 Eirik Kjelby  fortsetter
Parallellsesjon BUP 11.00-12.00: Farmakologisk behandling av depresjoner hos barn og ungdom Mette Sagsveen 

12.00 Lunsj

12.45 Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt kvalitet av behandlingen? Trude Cecilie Mellingsæter
13.15 Pause
13.30 Obligatorisk kursprøve. 
15.00 Slutt og vel hjem!

Fant du det du lette etter?