Psykodynamisk terapi (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.

Kurset er en av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål:
Læringsmål VOP 018: Ha god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.
Læringsmål VOP 020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.
Læringsmål VOP 021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.

Læringsmål

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder 

Kursavgift

NOK 6590,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Jan Ole Røvik (leder) janole@janolerovik.net  
Torunn Landrø
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Litteratur

Cabaniss DL 2017 Psychodynamic psychotherapy. A clinical manual https://www.adlibris.com/no/bok/psychodynamic-psychotherapy-a-clinical-manual-9781119141983
Gullestad S Killlingmo B 2013 Underteksten https://www.adlibris.com/no/bok/underteksten-9788215018904

Teoretisk litteratur til videre studium:
Mitchell S Black M 2016 Freud and Beyond https://www.adlibris.com/no/bok/freud-and-beyond-9780465098811
Killingmo B 1980 Den psykoanalytiske behandlingsmetode, prinsipper og begreper

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi i fellesskap.

Program

Under utarbeidelse


Fant du det du lette etter?