Psykodynamisk terapi

Anbefalt for leger i spesialisering i Psykatri

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.

Kurset er et av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål: 

VOP-018: Ha god  dynamikk om og beherske basale elementer i lege-pasientforholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle og- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.

VOP-020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.

VOP-021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.

Kursleder

Jan Ole Røvik

Målgruppe

Leger i spesialisering i Psykiatri

Det er en fordel å ha minst 1 års tjeneste

Antall deltakere

40

Kursavgift

5850,-

Ved servering av lunsj tilkommer 300,- per pers per dag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Litteratur

Cabaniss DL 2017 Psychodynamic psychotherapy. A clinical manual https://www.adlibris.com/no/bok/psychodynamic-psychotherapy-a-clinical-manual-9781119141983
Gullestad S Killlingmo B 2013 Underteksten https://www.adlibris.com/no/bok/underteksten-9788215018904 
Teoretisk litteratur til videre studium:
Mitchell S Black M 2016 Freud and Beyond https://www.adlibris.com/no/bok/freud-and-beyond-9780465098811 
Killingmo B 1980 Den psykoanalytiske behandlingsmetode, prinsipper og begreper

Annen informasjon

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. 

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?