Psykodynamisk terapi, Emnekurs, Tromsø høsten 2021

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Psykiatri (16 t)

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi. Kurset er en av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål:
Læringsmål VOP 018: Ha god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.
Læringsmål VOP 020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.
Læringsmål VOP 021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.


Kursavgift

kr 5850,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Deltakere

40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi

Jan Ole Røvik, kursleder (janole@janolerovik.net)
Torunn Landrø
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Litteratur

Cabaniss DL 2017 Psychodynamic psychotherapy. A clinical manual
https://www.adlibris.com/no/bok/psychodynamic-psychotherapy-9781119141983 


Gullestad S Killlingmo B 2013 Underteksten:
https://www.adlibris.com/no/bok/underteksten-9788215018904

Teoretisk litteratur til videre studium: 
Mitchell S Black M 2016 Freud and Beyond 
https://www.adlibris.com/no/bok/freud-and-beyond-9780465098811

Killingmo B 1980 Den psykoanalytiske behandlingsmetode, prinsipper og begreper. 

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Pykoanalytisk institutt og Instittutt for psykoterapi i fellesskap. 

Program

Program Emnekurs i psykodynamisk psykoterapi 2021 høst.pdf
Fant du det du lette etter?