Psykodynamisk terapi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs for LIS i Psykiatri (18 timer)

LÆRINGSMÅL

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.

Kurset er en av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål:

Læringsmål VOP 018: Ha god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.

Læringsmål VOP 020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.

Læringsmål VOP 021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.

KURSAVGIFT

NOK 6200,- (inkl. lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 2 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks. 40

KURSKOMITE

Jan Ole Røvik (leder) 
Torunn Landrø
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

LITTERATUR

Cabaniss DL 2017 Psychodynamic psychotherapy. A clinical manual https://www.adlibris.com/no/bok/psychodynamic-psychotherapy-a-clinical-manual-9781119141983
Gullestad S Killlingmo B 2013 Underteksten https://www.adlibris.com/no/bok/underteksten-9788215018904 

Teoretisk litteratur til videre studium:
Mitchell S Black M 2016 Freud and Beyond https://www.adlibris.com/no/bok/freud-and-beyond-9780465098811 
Killingmo B 1980 Den psykoanalytiske behandlingsmetode, prinsipper og begreper

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi i fellesskap.

En fordel å ha minst 1 års tjeneste.

PROGRAM

Onsdag 19.oktober:
0900 – 0945 Fri assosiasjon. En intro ved kurslederne 
0945 – 1000 Pause
1000 – 1130 Grupper med rollespill. Tema rammer og motoverføring.
1130 - 1215 Lunch
1215 - 1300 Forelesning: Hovedretninger i psykodynamisk psykoterapi
1300 – 1315 Pause
1315 – 1400 Forelesning fortsetter
1400 – 1415 Diskusjon
1415 – 1430 Pause
1430 – 1530 Video med diskusjon
1530 – 1600 Oppsummering i plenum

Torsdag 20.oktober:
0900 – 0930 Dagens intro i plenum 
0930 – 1030 Gruppe med rollespill. Tema overføring og motstand
1030 – 1045 Pause 
1045 – 1130 Plenum overføring og motstand
1130 – 1215 Lunch
1215 – 1345 Gruppe med rollespill. Tema overføring og motstand
1345 – 1400 Pause
1400 – 1445 Plenum
1445 – 1500 Pause
1500 – 1545 Video med diskusjon
1545 – 1600 Oppsummering i plenum

Fredag 21.oktober:
0900 – 0930 Dagens intro i plenum
0930 – 1030 Grupper med rollespill. Tema projeksjon og projektiv identifikasjon
1030 – 1045 Pause
1045 – 1130 Grupper med rollespill. Tema projeksjon og projektiv identifikasjon
1130 – 1215 Lunch
1215 – 1300 Forelesning: Psykodynamisk psykoterapi ved psykoser
1300 – 1315 Pause
1315 – 1400 Forelesning fortsetter
1400 – 1415 Diskusjon
1415 – 1430 Pause
1430 – 1530 Video med diskusjon 
1530 – 1600 Oppsummering i plenum

KONTAKT

E-post: regutvest@helse-vest.no
Fant du det du lette etter?