Psykisk helsevernlov

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i psykiatri
Gammel ordning: Valgfritt emnekurs i psykiatri (7 timer)

Læringmål

054 Selvstendig kunne reflektere over og forvalte etiske aspekter i anvendelsen av psykisk helsevernloven
055 Selvstendig kunne vurdere og fatte vedtak for pasienter henvist til tvungent psykisk helsevern etter Psykisk helsevernloven
056 Selvstendig kunne utferdige uttalelser til kontrollkommisjonen i klagesaker, inkl fremlegging/presentasjon

058 Ha kunnskap om spesielle forhold knyttet til oppfølgning med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
059 Ha kunnskap om nødrett.

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter dette kurset skal LIS ha en oversikt over psykisk helsevernloven og anvendelse av loven både med tanke på teori, praksis og etiske refleksjoner rundt tvangsbruk.

Kurskomite

Øyvind Jensen: Oyvind.erik.duguid.jensen@helse-mr.no
Arne Vaaler: Arne.e.vaaler@ntnu.no
Per Rørvik: Per.ola.rorvik@unn.no
Siv Elin Pignatiello: sem@lds.no
Anne Wold: annwol@ous-hf.no
Niclas Halvorsen: niclas.halvorsen@sshf.no

Kursavgift

NOK 3100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Blir bestemt senere

Litteratur

IS1/2017 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer, Helsedirektoratet

Psykisk helsevernloven med kommentarer, Akslak Syse, Gyldendal juridisk 2016

Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Eide, Cappelen Damm Akademisk 2014

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?