Psykiatri/Nevropsykologi høst 2022 - utsatt fra mars (NEV)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Nevrologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Undervisning om de vanligste psykiatriske lidelsene, med fokus på hvordan disse lidelsene fremtrer i en nevrologisk pasient gruppe. I tillegg er det fokus på medisinsk uforklarlige symptomer og funksjonelle lidelser. Målet er å kunne gjenkjenne og håndtere pasienter med denne typen lidelser i nevrologisk avdeling. I tillegg er det undervisning i nevropsykologisk undersøkelser. Målsetningen med dette er at deltakerne skal være i stand til å sende meningsfulle henvisninger og forstå resultatet av undersøkelsen.
LM 12, LM 58(delvis)

Kursavgift

NOK 5850 (Inkl lunsj og pauseservering)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Sigrid Svalheim, Nevologisk avdeling, OUS, ssvalhei@ous-hf.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?