Psykiatri/nevropsykologi (NEV)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i nevrologi

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Psykiatri
NEV-056 Stemningsleie, forstyrrelser i tanke, tale, atferd og persepsjon. Dissosiative lidelser
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-012 Nevropsykologiske tester

Kurskomite

Christian Vedeler

Kursavgift

5690,- (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

Maks 60

Program 

Mandag 4 sept.   
1230          Velkommen Christian Vedeler
1245    Psykiatrisk diagnostikk, Ingvar Bjelland Helse Bergen
1330          Psykoser Erik Johnsen Helse Bergen

1415          Pause 

1445          Nevrologiske lidelser med psykiatriske komplikasjoner 
                   Eirik Kjelby, Seksjon for alderspsykiatri, Helse Bergen
1530          Demens og delir. Line Berge, Helse Bergen 
1615          Oppsummering / Slutt


Tirsdag 5. sept
0900          Angstlidelser. Gro Wergeland, Helse Bergen
0945          Depresjoner og ECT. Ute Kessler, Helse Bergen
                 
1030    Pause

1100         Autisme. Anne Halmøy, Helse Bergen
1145         ADHD. Maj-Britt Posserud, Helse bergen

1230   Lunch

1330  Funksjonelle lidelser, Erlend Bøen, OUS
1415        Personlighetsfortyrrelser, Tara Gill Angelsvik

1500        Pause

1530       Dissosiative lidelser/PTSD. Tara Gill Angelsvik                
1615       OCD, Janne Wergeland, Helse Bergen
1700       Oppsummering / Slutt

Onsdag 6. sept 

0900         Bipolare lidelser. Ketil Ødegaard Helse Bergen
0945         Rus og rusmidler Svein Skjøtskift, 
                  Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
             
1030         Pause
 
1100         Nevrologisk undersøkelse av pasienter med funksjonelle symptomer, Gyri Veiby Helse 
                  Bergen

1145         Lunch

1245        Juridiske aspekter ved psykiatri. Bruk av tvang, Morten Hatlen, Helse Bergen
1330        Nevropsykologisk utredning Nevropsykolog Arne Gramstad, Helse Bergen 
1415        Pause m/ kursprøve 
1500        Slutt
Fant du det du lette etter?