Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) for LIS i Arbeidsmedisin

Læringsmål


LÆRINGSMÅL ARB 118: Ha god kunnskap om epidemiologiske metoder i arbeidsmedisinen.
LÆRINGSMÅL ARB 119: Ha kunnskap om juridiske og etiske krav/problemstillinger ved forskningsarbeid i arbeidslivet.
LÆRINGSMÅL ARB 120: Ha god kunnskap om prosjektarbeid som metode i arbeidsmedisin, og om hvordan systematisk registrering av kvantitative og kvalitative sammenhenger kan brukes i det løpende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidslivet, herunder: • kunnskap om hensiktsmessigheten av og metoder for dataregistrering i bedriftshelsetjenesten • kunnskap om metoder for systematisk innsamling av data fra arbeidsmiljøet og effektvariabler • kunnskap om organisering og rapportering av prosjekter

Kursavgift


NOK 6000, -
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere


Maks 35
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite


Kursleder Knut Skyberg knutsk@stami.no; tlf 23 19 53 76
Kurskomité:
Knut Skyberg (KS), rådgiver dr.med., Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Petter Kristensen (PK), rådgiver dr.med. og professor emeritus, Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Tor Erik Danielsen (TED), overlege dr.med., Arbeidstilsynet i Oslo og veiledningskoordinator i arbeidsmedisin, DNLF.
Svein Grahnstedt (SG), overlege dr. med., Avd. for miljø og yrkesmedisin (AMY), Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tuyet Anh Pham, LIS-lege

Litteratur


Kompendium i statistikk (sendes ut på forhånd). Annen anbefalt litteratur: Leif S. Bakketeig, Per Magnus: Epidemiologi.

Andre opplysninger


En artikkel som skal benyttes i gruppearbeidet vil bli utsendt før kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?