Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin (ARB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal du:

  • ha god kunnskap om bruk av prosjektarbeid og forskning i arbeidsmedisin
  • ha kunnskap om regelverk og etiske krav ved datainnsamling og databehandling
  • selvstendig kunne innhente relevant litteratur for å belyse faglige problemstillinger
  • ha kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder som benyttes i arbeidsmedisinsk prosjektarbeid og forskning

Læringsmål

Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
Akademisk kompetanse
ARB-118 Epidemiologiske metoder
ARB-119 Juridiske og etiske krav/problemstillinger - forskningsarbeid i arbeidslivet
ARB-120 Prosjektarbeid som metode i arbeidsmedisin

Kursavgift

NOK 8025,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Merete Drevvatne Bugge - Merete.Bugge@stami.no

Litteratur

Kompendium i statistikk (sendes ut på forhånd).
Annen anbefalt litteratur: Leif S. Bakketeig, Per Magnus: Epidemiologi.

Andre opplysninger

En artikkel som skal benyttes i gruppearbeidet vil bli utsendt før kurset.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?