Pre-per og postoperativ behandling og intensivmedisin, 2022 (FKI, KIR, MAX)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Felles kirurgiske fag, Generell kirurgi og Maxillofacialkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Generell kirurgi, Maxillofacialkirurgi

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om grunnleggende prinsipper for pre- og postoperativ behandling av kirurgiske pasienter, samt intensivmedisin. Etter endt kurs skal deltakerne kunne redegjøre for, demonstrere, og i praksis kunne utføre preoperativ vurdering av kirurgiske pasienter i forhold til risikofaktorer og valg av anestesiform. Deltakerne skal ha kunnskap om hvilke metoder (kliniske og tekniske) man har for å overvåke nyopererte og kritisk syke pasienter. Man skal forstå og kunne tolke hva monitoreringsmetodene måler og iverksette behandling som optimaliserer pasienten respiratorisk og hemodynamisk. Man skal lære grunnprinsipper for intravenøs væskebehandling og kunne gi pasienten væske, elektrolytter og kolloider. Kurset gir detaljet oversikt over patofysiologi bak oksygenringsforstyrrelser og man forventes å kunne foreslå egnet behandling ved hypoksitilstander. Årsaker til og behandling av nyresvikt gjennomgås, likeså grunnprinsipper for enteral og parenteral ernæring. Kandidaten skal skunne sette opp forslag til ernæring basert på diagnose, metabolske forhold og kroppsmasse index. Kursdeltager får kunnskap om bruk av respirator, lungesvikt og patofysiologi ved sepsis, og forventes å kunne gi forslag til behandling. Kursdeltager lærer om indikasjoner for antibiotikabruk profylaktisk og kurativt. Håndtering av traumatiske hodeskader gjennomgås og kursdeltager skal kunne vurdere skadene basert på Gasgow coma scale, og vite når pasienten må observeres i sykehus. Kandidaten skal få kunnskap om behandling av lette og alvorlige brannskader. Traume skåre og injury severity skåre skal kursdeltager kunne bruke for å bedømme skadens omfang.

Kursavgift

NOK 6200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Egil Johnson, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS, Ullevål;
UXEGJO@ous-hf.no

Litteratur

Kurshefte 2020. ”Pre- & postoperativ behandling og intensivmedisin”. Kursheftet som er et sammendrag av forelesningene anbefales lest før kurset starter. Dessuten vil det bli laget en nettbasert løsning hvor forelesninger og ev supplerende litteratur legges ut.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?