Praktiske prosedyrer i lungemedisin 2023 (LUN)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i lungesykdommer (25 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i lungesykdommer

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært: -indikasjoner og praktisk gjennomføring samt komplikasjoner ved endobronkiale og perkutane prosedyrer innenfor lungemedisinske problemstillinger.

INNHOLD

Kurset vil være en blanding av teori, praktiske øvelser og video-opptak.

KURSPRIS

6850,- (med forbehold om endringer)

MAKS ANTALL DELTAKERE

21

KURSKOMITE

Christina Aamelfot (Kursleder)
Marianne Aanerud
ØysteinFløtten (Kursleder)
Sverre Lehmann 

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag 6/11:
Møteleder Øystein Fløtten
10.00- 10.15 Velkommen. Øystein Fløtten, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus.
10.15-11.00 Lungeanatomi og – patologi, fra et CT-perspektiv. Heidi Hoven, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
a) lunger, karakterisering av infiltrat
b) luftveier
c) mediastinum inkl. lymfeknutestasjoner
d) thoraxvegg og pleura
e) CT veiledet prøvetaking
11.15- 12.00 Bronkoskopi I. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet.
a) bronkoskopiens historie, fra stiv skopi til videoskopi
b) indikasjoner for bronkoskopi
c) praktisk gjennomføring, medikasjon, sikkerhetsaspekter
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 -13.30 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Sundset/Aamelfot/Fløtten
13.30 – 15.15
Bronkoskopi II.
Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet.
d) guidelines ERS/ATS
e) nomenklatur, dokumentasjon
f) prøvetaking
g) fjernelse av fremmedlegemer
h) Bronkoskopi av barn
15.15- 16.00 Bronkial termoplastikk ved astma. Sverre Lehmann, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Tirsdag 07/11
Møteleder: Øystein Fløtten
0900-1000. Sentral luftveisobstruksjon og dynamisk luftveiskollaps. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet
10.00-11.00 Intervensjonsbronkoskopi. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet
a) Pasientutvelgelse og valg av prosedyre
b) endobronkial laserbehandling
c) innleggelse av stent
d) endoskopisk lungevolumreduksjon
e) andre bronkoskopiske teknikker
11.00-12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Sundset/Aamelfot/Fløtten
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Sundset/Aamelfot/Fløtten
14.00-14.30 Bronkoskopi forts. Sundset
14.30-15.15 Ultralydbronkoskopi og transbronkial biopsi av perifere lungetumorer. Øystein Fløtten
15.15- 16.00 Brakyterapi. Christina Aamelfot

Onsdag 08/11
Møteleder Øystein Fløtten
09.00- 10.00 Mikrobiologisk prøvetaking ved bronkoskopi. Rune Nielsen, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen
10.00- 11.00 Prosedyrer mot pleura. Andreas Thelle, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus.
a. Pleurale infeksjoner/ empyem
b. Ultralydundersøkelse
c. Pleurabiopsier
d. Drensinnleggelse
e. Pneumothorax
f. Pleurodese
11.00- 12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Thelle/ Fløtten/Aamelfot
12.00-13.00 Lunsj
13.00- 14.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Thelle/Fløtten/Aamelfot
14.00-1500 Thorakoskopi. Bjarte Hjelmeland, Torakskirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Helse Bergen
15.00-16.00 Ultralyd i dyspnøutredning. Anders Storesund
 
Torsdag 09/11
Møteleder Øystein Fløtten
09.00- 10.00 Prøvetaking- mikrobiologi. Hva kan vi samle og hvor/hvordan skal vi sende? Alexander Leiva, Medisinsk avdeling, infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus
10.00- 11.00 Prøvetaking- patologi. Cytologi, histologi, flowcytometri mm. Hva kan vi samle og hvor/hvordan skal vi sende? Demonstrasjon av ukens kasus. Maria Ramnefjell, Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus. OBS rom M101
11.00-12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner
Aamelfot/Thelle/Fløtten
12.00- 13.00 Lunsj
13.00- 13.30 Kursprøve
13.30-14.00 Oppsummering av kurset/ Evaluering
SLUTT


Fant du det du lette etter?