Praktisk strålebehandling, Høst 2022 (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs for i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier). Tumortype (vurdere histologisvar). Diagnostiske metoder. Kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg, fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region.
ONC 028. ONC 029. ONC 009. ONC 013. ONC 003. ONC 010. ONC 015. ONC 043. ONC 040. ONC 041. ONC 033. ONC 035. ONC 042. ONC 037. ONC 039. ONC 038. ONC 034. ONC 036. ONC 032. ONC 017. ONC 014. ONC 022. ONC 008. ONC 018. ONC 055. ONC 046. ONC 059. ONC 058. ONC 047. ONC 056. ONC 054. ONC 057. ONC 049. ONC 053. ONC 052. ONC 050. ONC 051. ONC 048. ONC 011. ONC 012.

Kursavgift

NOK 7300,-

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Einar Dale, (kursleder) Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus; 22934753 direkte
Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus
Eric Sundqvist, Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Litteratur

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Wolters Kluwer Health; 2019

Andre opplysninger

Det er en fordel at deltakerne har hatt noe klinisk tjeneste i stråleterapi og gjerne også ha gjennomført de obligatoriske kursene i strålefysikk og strålebiologi.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?