Praktisk kurs i Varicekirurgi (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi

Viktig vedrørende påmelding og deltakelse

Man ønsker at kursdeltagere har satt seg inn i tema «endovenøs behandling» teoretisk, det er ønskelig at man har litt praktisk erfaring i endovenøs behandling og ultralyd, men ikke krav om dette.

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltagerne, vil få en teoretisk og praktisk innføring i moderne utredning og behandling av overfladisk venøs insuffisiens. Kasuistikker/pasienter vil presenteres, diskuteres og behandles under kurset.

Læringsmål

Venesykdommer
KAK-055 Overfladisk venøs insuffisiens
KAK-056 Dyp venøs insuffisiens og posttrombotisk syndrom
KAK-057 Kronisk dyp venøs insuffisiens og obstruksjon

Kursavgift

NOK 4800,- (inkludert lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Tonje Berglund
Tonje.Berglund@vestreviken.no
 
Øyvind Skoe
Øyvind.skoe@vestreviken.no
 
Øystein Rognerud
drrognerud@gmail.com
 
Thomas Hayes
Thomas.hayes@areknuteekspertene.no

Litteratur

Atlas of Endovascular venous surgery, Jose I Almeida

Program

Kommer 

Fant du det du lette etter?