Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi (ul arterier/vener/ sirk. Lab.) (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i karkirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose, forandringer i precerebrale blodkar og venøs dysfunksjon.

Læringsmål

Basal kunnskap om perifer aterosklerotisk sykdom (PAS)
KAK-001 Hemodynamiske prinsipper og patofysiologiske mekanismer
Utredning og behandling av perifer karsykdom
KAK-012 Epidemiologi, patofysiologi, manifestasjoner, symptomer og naturlig forløp ved PAS
Aneurismer
KAK-026 Aneurismer i aorta, visceralkar og ekstremitetskar
Akutt iskemi og karskade
KAK-044 Patofysiologi, initial traumebehandling, anestesi/intensivbeh., bildediagnostikk med mer
Venesykdommer
KAK-053 Venøs insuffisiens - anatomi, fysiologi, patofysiologi og risikofaktorer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5690 ,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kurskomite: Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden (kursledere),
Brit Morken og  Jonny Hisdal Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, og Antonio Rosales, Karkirurgisk seksjon, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker.

Kontaktperson: Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, HLK-klinikken, Oslo universitetssykehus Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.

Epost: einar.stranden@mimer.no , mobil: 90 74 21 99

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org. Under «Lenker» kan man laste ned kurshefte i PDF-format (ca. 200 sider).

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?