Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi (ul arterier/vener/ sirk. Lab.) Høst 2022 (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) i Karkirurgi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose, forandringer i precerebrale blodkar og venøs dysfunksjon.

KAK-008: "Selvstendig kunne utføre, bedømme og tolke ultralyd/duplex av perifere kar".
KAK-013: "Beherske klinisk undersøkelse, måling av ankeltrykk og gangtest ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-014: "Selvstendig kunne utføre ultralyddiagnostikk ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-015: "Kunne utføre tåtrykksmåling under supervisjon og selvstendig kunne tolke målingene".
KAK-022: "Ha kjennskap til uvanlige tilstander i arteria poplitea (popliteal entrapment og cystisk adventitiadegenerasjon)".
KAK-038: "Ha god kunnskap om patofysiologi, manifestasjoner, epidemiologi og symptom ved karotisstenose. Ha god kunnskap om utredning og kunne stille indikasjon for operativ behandling med karotisendarterektomi".
KAK-054: "Beherske utredning med ultralyd ved overfladisk venøs insuffisiens".
KAK-056: "Kunne utføre diagnostikk, utredning og konservativ behandling av dyp venøs insuffisiens og posttrombotisk syndrom under supervisjon av spesialist".

Kursavgift

NOK 5300,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kurskomite: Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden (kursledere),
Brit Morken og  Jonny Hisdal Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, og Antonio Rosales, Karkirurgisk seksjon, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker.

Kontaktperson: Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, HLK-klinikken, Oslo universitetssykehus Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.

Epost: einar.stranden@mimer.no , mobil: 9074 2199

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org  Under «Lenker» kan man laste ned kurshefte i PDF-format (ca. 200 sider), som også deles ut i papirformat ved frammøte.

Program

Program
Mandag 17. oktober 2022
09.00 Arteriesykdommer. Gjennomgang av perifer aterosklerose i ekstremiteter og abdominalkar. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold, Jonny Hisdal og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Tirsdag 18. oktober 2022
09.00 Cerebrovaskulær sykdom. Gjennomgang av ekstrakraniell carotis- og vertebralisproblematikk. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Onsdag 19. oktober 2022
09.00 Venesykdommer. Gjennomgang av overfladisk og dyp venøs insuffisiens. Undersøkelser ved leggsår. Undersøkelser ved ødemer (lymfødem, lipødem, etc). Undersøkelser ved dyp venetrombose. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold, Brit Morken og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?