Praktisk kurs i obstetrikk 2023 (Operativ obstetrikk trinn 1) (GYN)

Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Viktig informasjon

Kurset har etter at det ble publisert byttet navn fra Praktisk kurs i obstetrikk til Operativ obstetrikk trinn 1. 

Læringsmål

Erverve praktiske ferdigheter innenfor vaginal forløsning med spesiell fokus på tangforløsning, vakuumforløsning, vaginal seteforløsning og forløsning av tvillinger. Vanskelig skulderforløsning. Diagnostisering og reparasjon av bekkenbunnskader. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. Kurset omfatter stort sett alle læringsmål som er listet opp under læringsmål for Fødselshjelp benevnt GYN 029 til GYN 051.

Kursansvarlig

Ferenc Macsali

Kursavgift

6590,- inkl lunsj, med forbehold om endringer

Antall deltakere

25 stk

Annen informasjon

Kurset har tidligere år vært arrangert under tittelen "Praktiske ferdigheter i vaginal forløsning" og har tidligere vært godkjent som valgfritt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer for LIS i gammel ordning.

Program (med forbehold om endringer)

Onsdag 6.september
Auditorium KK
09.30 - 10.00 Kaffe/te
10.00 - 10.15 Velkommen. Praktiske opplysninger. Gruppeinndeling. Presentasjon av KKB og tall fra MFR om praktisk fødselshjelp FM

10.15 – 11.00 Den normale fødsel – fødselsmekanikk og uregelmessige hodepresentasjoner (JKI )
11.00 - 11.45 Anvendelse av tang (Simpsons tang) (JKI)

11.45 - 12.30 Pause Lunsj 

12.30 - 13.30 Praktiske øvelser på fantom – Tangforløsning
Gruppe 1: JKI , Auditorium
Gruppe 2:TM, Forrommet auditorium
Gruppe 3: FM, Møterom UiB
Gruppe 4: JK, Gamle jordmorskole  eller KIM 
Gruppe 5: EB ved heis
Auditorium KK
13.30 - 14.15 Vakuum, Hvordan, hvorfor og når Trond Michelsen

14.15 - 14.30 Pause

Kvinneklinikken
14.30 - 15.30 Praktiske øvelser på fantom – Vakuumforløsning
Gruppe 1:TM, Auditorium
Gruppe 2: JK, Forrom auditorium eller KIM 
Gruppe 3: JKI, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: FM, Møterom UiB
Gruppe 5: EB

15.50 - 16.00 Pause

Auditorium KK
1530 - 16.00 Choice of instruments, vacuum vs. forceps (KH )
1600-1630 Manuell rotasjon og Pudendusblokade, evt annen smertelindring Trond Michelsen 
16.30 - 17.00 Kliniske kasus ( JK) 

Torsdag 7.september 
Auditorium KK
0830 - 0900 Seteleie  epidemiologi og tall Ferenc
0900-0930 Setemekanikk Johanne 
09.30 - 10.30 Praktiske øvelser på fantom - Seteforløsning
Gruppe 1: FM Auditorium
Gruppe 2: TM Forrom auditorium
Gruppe 3: JKI Gamle jordmorskole
Gruppe 4: EB Møterom UiB
Gruppe 5: JK Utenfor Heis
1030-1100 Vanskelig skulderforløsning (TM)
Kvinneklinikken
1100-1200 Praktiske øvelser på fantom – Vanskelig skulderforløsning
Gruppe 1: FM  Auditorium
Gruppe 2: TM Forrom auditorium
Gruppe 3: JKI, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: EB Møterom UiB
Gruppe 5: JK Utenfor heis

12.00 - 1245 Pause i auditoriet
 
Auditorium KK
1245 – 1330 Praktisk øvelser på Manuell rotasjon, pudendus
1330 - 14.20 Blødningskomplikasjoner (FM)
1445 - 15.30 Forløsning av tvillinger (JK)
1530 -1700: 
Praktiske øvelser – Tvillingforløsning med mer
Gruppe 1: JK, Møterom UiB
Gruppe 2: EB, Auditorium
Gruppe 3: FM, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: JKI, Forrom auditorium
Gruppe 5: TM utenfor heis 

Fredag 8.september
Auditorium KK
0800 - 08.45 Bekkenbunnens anatomi og funksjon. Diagnostisering av bekkenbunnsskader  EB 
08.45 - 09.30 Episiotomi. Reparasjon av bekkenbunnsskader. Konsekvenser og senfølger (EB)
0930 til 0945 Perineumstøtte
Perineumstøtte inn her Elham 15 minutter 

- Pause 0945 til 1000

Kvinneklinikken
1000  - 1200  Alternerende praktiske øvelser (Gruppe1-5) - Støtte av perineum og reparasjon av perineale skader
Elham og Ferenc med sutur
Jørg, Johanne og Sindre på stasjoner
Perineumstøtte og Manuell rotasjon

1200 - 1245 Pause

1245 – 1345 Ny runde med praktiske øvelser med valgfrie emner
Pudendusblokkade 
B-Lynch med tøyuterus
pluss valgfrie øvelser 

1345 - 1430 Kliniske kasus, diskusjon (JK)

Auditorium KK
14.30 – 1445 Avslutning og evaluering (Kurskomiteen)

Forelesere
Johanne Kolvik Iversen. Overlege ved Ullevål sykehus
Trond Michelsen Overlege Rikshospitalet
Elham Baghestan Overlege Haukeland
Ferenc Macsali Overlege Haukeland
Jørg Kessler Seksjonsoverlege Haukeland
Kim Hinshaw Overlege ved Sunderland Universitet England
Sindre Grindheim Stipendiat og Overlege Haukeland 

Fant du det du lette etter?