Perinatal- og placentapatologi (Perinatal og fosterpatologi, Placentapatologi)

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i Patologi

Læringsmål

Gi kunnskap om barne- og fosterobduksjon, og kjennskap til prinsippene for gjennomføring av fosterobduksjon samt kjenne til de hyppigst forekommende misdannelser og årsaker til intrauterin fosterdød.

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Mer informasjon senere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Avdeling for patologi, OUS, Ullevål
Kursleder: Sigrid Bjørnstad Sigrid.bjornstad@ous-hf.no
Gitta Turowski (OUS),
Dagmar Klotz (OUS),
Helga Valgerdur Isaksdottir (OUS),
Anton Baysa (OUS),
Ann-Christin Røberg Beitnes (Ahus),
Arne Stray-Pedersen (Rettsmedisin, OUS)

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?