Perinatal- og placentapatologi (Perinatal og fosterpatologi, Placentapatologi)

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i Patologi

Læringsmål

Gi kunnskap til placentas normale utvikling og funksjon, samt hvordan fysiologi og patofysiologi hos mor og foster/barn påvirker placenta. Gi kjennskap til de vanligste forandringer
i placenta, fosterhinner og navlesnor (sirkulasjonsforstyrrelser, inflammatoriske tilstander og modnings- /utviklingsforstyrrelser i placenta, fosterhinner og navlesnor), og relatere dette til tilstander hos mor og foster/barn.
Gi kjennskap til trofoblastsykdom, herunder mola og choriokarsinom.
Kurset legger vekt på tverrfaglig samarbeid mellom alle interessegrupper (klinikerne, patologer, genetikere, pasientrepresentanter og forskere) som får utbytte fra placentadiagnostikk .

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Mer informasjon senere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder: Anton Baysa (OUS)
Ann-Christin Røberg Beitnes (OUS),
Dagmar Klotz (OUS),
Gitta Turowski (OUS),
Sigrid Bjørnstad (OUS).

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?