Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin Vår 2023 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon om kurset

Kurset består av to deler: en digital del og en fysisk del, der det er forberedelser i NAKOS-portalen i forkant av både den digitale delen og den fysiske delen av kurset.
Digital gjennomføring: 19.-20. april på Teams.
Fysisk gjennomføring: 25.-26.mai i SIM-senteret på Ullevål.

"Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling" og "Pediatrisk anestesi-, intensiv- og akuttmedisin" avholdes digitalt og fysisk i de samme ukene. De som har mulighet og ønsker å ta begge kursene, kan dermed melde seg på begge kurs. Merk at det er to separate kurs som har hver sine forberedelser, digitale og fysiske gjennomføringer og eksamen.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt.

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
ANE-023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-075 Barneanestesi – over tre år
ANE-076 Barneanestesi – under tre år
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand – ernæringsplan
ANE-089 Komplikasjoner - vurdere risiko og iverksette forebyggende og terapeutiske tiltak
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-091 Kardiovaskulær komorbiditet ved kritisk sykdom
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander – akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt – kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander – akutte
ANE-109 Væske-, elektrolytt- og syre-/basebalansen
ANE-112 Barn – starte behandling
ANE-113 Infeksjonstilstander (alvorlige) – etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser – akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
Smerte
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom 

Kursavgift

NOK 7425,- (inkludert lunsj to av dagene) 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere 

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomité

Guro Grindheim: gberner@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse 

Fant du det du lette etter?