Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin høst 2023 (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon om kurset

Kurset tas på slutten av spesialiseringen.

Kurset består av to deler: en digital del og en fysisk del, der det er forberedelser i NAKOS-portalen i forkant av både den digitale delen og den fysiske delen av kurset.
Digital gjennomføring: 28.–29. november på Teams (uke 48).
Fysisk gjennomføring: 14.–15. desember i Bygg 30 på Ullevål (uke 50).

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
ANE-023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-075 Barneanestesi – over tre år
ANE-076 Barneanestesi – under tre år
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand – ernæringsplan
ANE-089 Komplikasjoner - vurdere risiko og iverksette forebyggende og terapeutiske tiltak
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-091 Kardiovaskulær komorbiditet ved kritisk sykdom
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander – akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt – kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander – akutte
ANE-109 Væske-, elektrolytt- og syre-/basebalansen
ANE-112 Barn – starte behandling
ANE-113 Infeksjonstilstander (alvorlige) – etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser – akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
Smerte
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 7600,- (inkludert lunsj to av dagene) 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomité

Guro Grindheim: gberner@ous-hf.no

Program

Legges ut i NAKOS-portalen.

Fant du det du lette etter?