Pediatrisk anestesi, intensiv og akuttmedisin, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (23t) for LIS i Anestesiologi

LÆRINGSMÅL

Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt.

KURSAVGIFT

5850,- inkludert lunsj

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

KURSKOMITE

Guro Grindheim: gberner@ous-hf.no

PROGRAM

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?