Pediatrikurs 9 - Nyfødtmedisinske teknikker, vår 2024 (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om vanlige nyfødtmedisinske teknikker samt kjenne til prinsipper for god samhandling i akuttsituasjoner «crew resource management». Hoveddelen av kurset benyttes til å gi kursdeltagerne anledning til å øve praktiske ferdigheter på modell. 

Ferdighetstreningen inkluderer bl.a: etablering av intraossøs nål og intravenøs tilgang inklusive perkutan CVK (LM PED-015, PED-016 og PED-020), blærepunksjon (LM- PED-022), anleggelse av arteriekran (LM PED-021) og navlekateter (LM PED-019), intubasjon (LM-PED-025), anleggelse av thoraxdren (LM PED-023), spinalpunksjon (LM PED-017), bag/maske ventilasjon (LM PED-024) og avansert hjertelungeredning av nyfødte (LM-PED-122). Modellene som benyttes er dukke, human navlesnor samt levende (anestesert) rotte og spedgris. Etter endt kurs skal deltagerne ha god kunnskap om alle overnevnte prosedyrer og kunne utføre dem selvstendig, evt under supervisjon, på syke nyfødte.

Læringsmål

Praktiske ferdigheter
PED-0
15 Intravenøs og intraossøs tilgang
PED-016 Venepunksjon for blodprøve
PED-017 Lumbalpunksjon
PED-019 Navlevenekateter
PED-020 Perifert venekateter (long-line)
PED-021 Navlearteriekateter - perifert arteriekateter
PED-022 Blærekateterisering og blærepunksjon
PED-023 Evakuere pneumothoraks på nyfødte
PED-024 Svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP og High-flow.
PED-025 Intubasjon
Neonatologi
PED-122
 Lede resuscitering av nyfødte - Manuell luftveishåndtering - Intubasjon og navlevenekateter

SHelsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 16 200 (8200 kr (kursavgift uten lunsj) + 8000 kr (egenandel forbruksmateriell)).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Jannicke Hanne Andresen - jandrese@ous-hf.no

Henrik Rasmussen, veterinær, avd. komparativ medisin OUS

Vivi Bull Stubberud, spesialsykepleier 

Trine Lise Ellingsen, spesialsykepleier

Litteratur

Kurskompendium inklusive korte filmer som kan lastes ned fra nett gjøres elektronisk tilgjengelig for kursdeltagerne ca. 2 uker før kursstart. Kurslitteratur forutsettes lest/gjennomgått av deltagere før hver kursdag slik at tiden med dyremodellene på laboratoriet kan utnyttes maksimalt.

Andre opplysninger

Annen nødvendig informasjon vil sendes kursdeltagere på mail i forkant av kursstart.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?