Pediatrikurs 8 - Nyfødtmedisin og kardiologi (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

LÆRINGSUTBYTTE-BESKRIVELSE

Neonatologi:
Etter endt kurs skal deltakerne på kurset:

 • Kunne identifisere nyfødte med kongenitte misdannelser, både ortopedisk/kirurgiske og medisinske (bla lunge), og ha kjennskap til diagnostisering, behandling og prognose vedr de forskjellige tilstandene.
 • Ha kunnskap om kompliserte medfødte hjertefeil, symptomer, diagnostisering, behandling og prognose.
 • Ha kjennskap til veiledning av foreldre mtp prenatale samtaler ved truende prematuritet, samt vedr screeningprogrammet.
 • Kunne sette opp adekvat ernæring av nyfødte og premature, med kunnskap om adekvat tilførsel av næringsstoffer og kalorier, samt vitaminer og sporstoffer.
 • Kunne gjøre en allmenn undersøkelse av en nyfødt med fokus på medfødte misdannelser, samt kunne ta imot et moderat prematurt barn, og ha kjennskap til mottak av ekstremt premature barn.
 • Ha kunnskap om oppfølging av premature barn og andre risikobarn.
 • Ha kunnskap om kriteriene for terapeutisk kjølebehandling av nyfødte med asfyxi, samt kunne redegjøre for behandling og prognose.
 • Ha kunnskap om respiratorbehandling, prinsipper og praktisk gjennomføring.
 • Kunne håndtere barn med abstinenser, både iatrogene og medfødte.
 • Ha kunnskap om NEC, patofysiologi, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose.
 • Kunne behandle barn med pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS og BPD.
 • Vite hvordan man doserer og gir surfactant, samt vite indikasjonen for surfactant.
 • Kunne diagnostisere smerter hos nyfødte barn, og håndtere disse.
 • Ha kunnskap om ROP, patofysiologi, forløp, behandling og prognose.
 • Ha kunnskap om PDA, diagnostisering, behandling og prognose.

Kardiologi:
Etter endt kurs skal deltakerne på kurset:

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Selvstendig kunne håndtere videre utredning og behandling, inkludert behandling av komplikasjoner, ved ovennevnte tilstander, også i samarbeid med andre aktuelle fagmiljøer.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utføre og tolke elektrokardiogram (EKG), herunder gjenkjenne arytmier, ventrikkelhypertrofi og belastningstegn, beregne korrigert QT-tid.
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling.
 • Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske stabiliserende behandling og klargjøring for transport av pasienter med komplisert medfødt hjertesykdom, herunder cyanotiske hjertefeil, hjertefeil med svikt og medfødte rytmeforstyrrelser.
 • Ha kunnskap om symptomer og funn, og under supervisjon kunne starte utredning og initial behandling ved akutt hjertesykdom som oppstår etter nyfødtperioden, herunder kardiomyopatier, infeksjoner og inflammasjoner.
 • Ha god kunnskap om vanlige differensialdiagnoser og selvstendig kunne iverksette adekvat utredning hos barn og unge med brystsmerter, hjertebank og synkope.
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med kronisk hjertesykdom og kronisk hjertesvikt.
 • Ha kunnskap om prinsipper for oppfølging av barn med hjertesykdom, herunder barn som venter på operasjon eller er operert for, kongenitt hjertefeil. Ha kunnskap om mulige postoperative komplikasjoner.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne vurdere ulike kardiale bilyder. Bestemme hvilke lyder som er fysiologiske og ikke krever videre utredning, bestemme aktuell utredning ved antatt ikke-fysiologiske bilyder.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og iverksette initial behandling av akutte arytmier. Kjenne prinsipper for videre utredning og endelig behandling.


LÆRINGSMÅL

Nyfødtmedisin:
PED-004 Akutte og kroniske smerter
PED-026 Respiratorbehandling
PED-038 Kongenitale misdannelser, anatomiske misforhold og kronisk interstitiell lungesykdom
PED-039 Medfødte tilstander -umiddelbar eller tidlig kirurgisk behandling
PED-041 Hofteleddsdysplasi
PED-042 Andre medfødte lidelser i ledd og bein
PED-061 Ernæring og ernæringstilskudd
PED-100 Komplisert medfødt hjertesykdom
PED-116 Prenatal rådgivning ved truende prematur fødsel
PED-117 Allmenn behandling av nyfødte
PED-118 Premature 28 uker og høyere
PED-119 Ekstremt premature under 28 uker
PED-121 Nyfødtundersøkelse, retinert testikkel, enklere medfødte misdannelser
PED-126 Nyfødte – abstinens
PED-128 Perinatal asfyksi, nasjonale retningslinjer for hypotermibehandling
PED-129 Perinatal asfyksi - behandling, prognose
PED-131 Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS og BPD – surfaktant
PED-132 Prematuritetsretinopati (ROP), screening., prognose
PED-133 Nekrotiserende enterokolitt (NEC)
PED-135 For tidlig fødte og syke nyfødte barn – oppfølging
PED-136 Neonatalt screeningprogram - veilede foreldre

Kardiologi:
PED-012 Akuttbehandling - respirasjons- og sirkulasjonssvikt
PED-028 Elektrokardiogram (EKG)
PED-097 Transplanterte pasienter
PED-100 Komplisert medfødt hjertesykdom
PED-101 Akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden
PED-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
PED-103 Kronisk hjertesykdom, postoperative komplikasjoner
PED-104 Kronisk hjertesvikt
PED-105 Kardiale bilyder
PED-106 Akutte arytmier

KURSAVGIFT

NOK 8200,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

50

KURSKOMITE

Ingrid Nissen, Overlege barnesykdommer, St. Olavs hospital, Kursleder

PROGRAM

Kursprogram 2023 med læringsmål.pdf

Fant du det du lette etter?