Pediatrikurs 7 - Sosialpediatri, ungdomsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi og metabolske sykdommer (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset tar for seg tema i barnenevrologi, ungdomsmedisin og sosialpediatri som det forventes at spesialister i barnemedisin skal ha kunnskap om.

Læringsmål

Nevrologi
PED-137 Nevrologisk undersøkelse - bedømmingsverktøy
PED-138 Forsinket psykomotorisk utvikling og syndromer
PED-139 Nevrokirurgiske sykdommer - medfødte og ervervede
PED-140 Vaskulære og inflammatoriske sykdommer i sentralnervesystemet
PED-141 Cerebral parese
PED-142 Epilepsi
PED-143 Hodepine
PED-144 Tuberøs sklerose og nevrofibromatose
PED-145 Habilitering/rehabilitering - tverrfaglige arbeidsformer
PED-146 Nevromuskulære sykdommer
PED-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) - oppfølgingsplan
Barnepsykiatriske tilstander
PED-044 Foreldre-barn-forhold, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED-045 Psykiske belastningsreaksjoner, stresstilstander og posttraumatiske stressreaksjoner
Sosialpediatri
PED-148 Fysisk, psykisk eller seksuelt overgrep eller omsorgssvikt
PED-149 Påført hodeskade (filleristingsskade - abusive head trauma)
PED-150 Fabrikkert eller påført sykdom (Factitious disorder by proxy - Münchhausen by proxy)
PED-151 Mishandlings- og overgrepssaker
Ungdomsmedisin
PED-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
PED-153 Ungdomsårene - spesifikke sykdommer og problemområder
PED-154 Ungdomsårene - oppfølging av kroniske sykdommer
PED-155 Overføring fra barnemedisinsk til voksenmedisinsk oppfølging

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9450,- (Inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Sean Wallace (OUS), Karianne Tøsse (AHUS), Ina Helland (AHUS).

Litteratur

Eventuell aktuell litteratur for forberedelse vil bli sendt ut til deltakere i forkant av kurset.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?