Pediatrikurs 7 - Sosialpediatri, ungdomsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi og metabolske sykdommer Høst 2022 (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset tar for seg tema i barnenevrologi, ungdomsmedisin og sosialpediatri som det forventes at spesialister i barnemedisin skal ha kunnskap om.

Tabell læringsmål pediatri kurs 7
 
PED 044 Foreldre-barn- forhold, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED 045 Psykiske belastningsreaksjoner, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED 148 Sosialpediatri Fysisk, psykisk eller seksuelt overgrep eller omsorgssvikt
PED 149 Sosialpediatri Påført hodeskade (filleristingsskade - abusive head trauma)
PED 150 Sosialpediatri Fabrikert eller påført sykdom (Factitious disorder by proxy - Münchhausen by proxy
PED 151 Sosialpediatri Mishandlings- og overgrepssaker
PED 152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
PED 153 Ungdomsårene – spesifikke sykdommer og problemområder
PED 154 Ungdomsårene - oppfølging av kroniske sykdommer
PED 155 Overføring fra barnemedisinsk til voksenmedisinsk oppfølging

Kursavgift

NOK 8800,- (lunsj inkludert)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Sean Wallace (OUS), Karianne Tøsse (AHUS), Tomas Nordheim Alme (AHUS)

Litteratur

Evt aktuell litteratur for forberedelse vil bli sendt ut til deltakere i forkant av kurset

Program

PROGRAM 19. - 21.09.22 (PDF)

PROGRAM 22.09.22 (PDF)

PROGRAM 23.09.22 (PDF)

Fant du det du lette etter?