Pediatrikurs 6 - Akuttpediatri, vår 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Arbeidsgiver må sende prioriteringsliste til Regut HSØ og Regut Midt med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen påmeldingsfristen. Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset. 

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsmål

Ped-001 (medisinsk vurdering, kommunikasjon til barn+ foreldre)
Akutt pediatri
Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehydrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (meningitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)
Ped-013 (Akuttbehandling- brann- og strømskader og hypotermi)
Ped-014 (Transport av syke barn)
Praktiske ferdigheter
Ped-015 (IO tilgang)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-026 (Respirator behandling)
(Thoraks dren)
Allergologi og lungesykdommer
Ped-035 (Astma- akuttbehandling)
Barnekirurgiske tilstander
Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)
Endokrinologi
Ped 060 / Hypofysesvikt)
Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)
Gastroenterologi
Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Genetikk og metabolske sykdommer
Ped-075(Metabolske sykdommer)
Hematologi
Ped- 080 (DIC)
Malign sykdom
Ped-084 (akutt onkologi)
Infeksjoner
Ped-088 (Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt)
Kardiologi
Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-106 (akutte arytmier)
Nefrologi
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)
Neonatologi
Ped-134(Transport av nyfødte)
Nevrologi
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)
Intoksikasjoner
Ped-156 (symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)

Kursavgift

NOK 9450,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Thomas Rajka, Thomas.Rajka@ahus.no

Litteratur

APLS manual som sendes ut fra kurssekretariat.

Andre opplysninger

Kursprøve må være gjennomført og bestått før kursstart.
Kursbevis krever deltakelse under hele kurset, bestått kursprøve og beståtte ferdighetstester under kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?