Pediatrikurs 5 - Hematologi og onkologi - vår 2023

Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer.
For LIS i gammel ordning, se under.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling.
 • Kjenne til bruk av perifert blodutstryk  som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom
 • Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom
 • Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter
 • Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet
 • Kunne grunnprinsippene  behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn
 • Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn
 • Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber

KURSKOMITÉ

 • Magnus Aasved Hjort, St. Olavs hospital
 • Charlotte Olsen, St. Olavs hospital
 • Trond Flægstad, UNN Tromsø
 • Maria Gunnes, Haukeland
 • Bem Zeller, OUS

GODKJENNINGER

Det er ønskelig med minimum ett års ansiennitet

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LiS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:
 • Hematologi og onkologi - 36 timer
 • Hematologi - 18 timer
 • Onkologi - 18 timer

KURSAVGIFT

7200,- Ved lunsj tilkommer 300,- pr person, pr dag. 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

50

LITTERATUR

Akutt og generell veileder i pediatri


Artikler og kompendium som utgis i forbindelse med kurset

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset bygger videre på introkurs I og II

PROGRAM

Kursprogram Ped Hem Onk 2023.pdfFant du det du lette etter?