Pediatrikurs 5 - Hematologi og onkologi (PED)

Kurset bygger videre på introkurs l og ll.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter dette kurset skal LIS:

 • Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling
 • Kjenne til bruk av perifert blodutstryk som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom
 • Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom
 • Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter
 • Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet
 • Kunne grunnprinsippene behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn
 • Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn
 • Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber

Læringsmål

Praktiske ferdigheter
PED-0
18 Beinmargspunksjon, beinmargsbiopsi og beinmargsutstryk
Hematologi
PED-077 Blodutstryk -infeksjonssykdommer og hematologiske sykdommer
PED-078 Anemi - Beinmargsundersøkelse
PED-079 Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) - akutt og kronisk
PED-081 Koagulopatier - Faktorerstatning ved hemofili
PED-082 Lymfadenopati
Malign sykdom hos barn
PED-083 Mistenkt malign sykdom
PED-084 Akutte tilstander
PED-085 Malign sykdom - oppfølgende behandling
PED-086 Behandling av komplikasjoner
Immunologi, transplantasjon og revmatologi
PED-097 Transplanterte pasienter

Kurskomite

 • Magnus Aasved Hjort, St. Olavs hospital
 • Charlotte Olsen, St. Olavs hospital
 • Trond Flægstad, UNN Tromsø
 • Maria Gunnes, Haukeland
 • Bem Zeller, OUS

Annen info

- Det er ønskelig med minimum ett års ansiennitet.

- Kurset bygger videre på introkurs l og ll

Kursavgift

8200,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker. 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Antall deltakere

50

Litteratur

Akutt og generell veileder i pediatri


Artikler og kompendium som utgis i forbindelse med kurset


Fant du det du lette etter?