Pediatrikurs 1. Introduksjonskurs 1. Høsten 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer. (35 t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer. (24 t)

LÆRINGSMÅL

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Akutt pediatri

Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehudrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (menigitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)

Praktiske ferdigheter

Ped-015 (pvk, IO tilgang)
Ped-017 (lumbalpunksjon)
Ped-019 (NVK)
Ped-022 (Blærekat/punksjon)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-028 (EKG- tolkning)

Allergologi og lungesykdommer

Ped-035 (Astma- akuttbehandling)

Barnekirurgiske tilstander

Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)

Endokrinologi

Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)

Gastroenterologi

Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Ped-070 (diare, dehydrering)

Hematologi

Ped- 079 (ITP)

Malign sykdom

Ped-083 (inital beh ved mistenkt malignitet)
Ped-084 (akuttonkologi)
Ped-087 (Neotropen feber, Transfusjon)

Infeksjoner

Ped-087 (ukompliserte inf. sykdommer)
Ped-088 ( Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt, LVI, Septisk artritt, Hud?)

Immunologi/revmatologi

Ped-094 (akutte immunologiske sykd; HSP, Kawaz)

Kardiologi

Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-105 (Kardiale bilyder)
Ped- 106 ( Akutte arytmier)

Nefrologi

Ped-110 (urinveisinfeksjon)
Ped-111 (nefrotisk syndrom, glomeruloupatier)
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)

Neonatologi

Ped-120 (initial beh. ved fødsel, Apgar, indikasjon for innleggelse)
Ped-122 (resuscitering nyfødte, manuell luftveishåndtering, indikasjon for intubasjon/NVK)
Ped-123 (neonatal hypoglykemi)
Ped-124 (neonatal sepsis)
Ped-127 (neonatale kramper)
Ped-128 (perinatal asfyksi; initial behandling, hypotermibeh)
Ped-130 (neonatal ikterus)
Ped-131 (pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS,( -BPD) Respirasjonsstøtte)

Nevrologi

Ped-137 (nevr. us)
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)

Sosialpediatri

Ped-148 (fysisk, psykisk,seksuell overgrep)
Ped-149 (abusive head trauma)
Ped-151 (Regelverk, utredning, dokumentasjon, meldeplikt)

Intoksikasjoner

Ped-156 ( symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)
Ped-157 ( ”)

Legemidler

Ped-160 (adm, prinsipper, ulikheter i kinetikk/dynamitt, prinsipper for administrasjon, kontraoindik.)
Ped-161 (oppslagsverk).

KURSAVGIFT

Kr. 7.300,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 300,- pr dag.


NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

DELTAKERE

45

LITTERATUR

Relavante artikler og hand-outs deles ut i digital kursmappe til alle deltakerne. Informasjon om dette vil bli sendt ut til deltakerne før kurset. 

KURSKOMITE

Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
Hildegunn Granslo (LIS)
Torbjørn Nag (Helse Midt)
Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

ANNEN INFORMASJON

Kurset heter Introkurs 1 - Akutt pediatri i ny spesialistutdanning. Kurset bygger på kurs i Praktisk pediatri i gammels spesialistutdanning. Kurset er utvidet fra 24 timer til 35 timer.

TENTATIVT PROGRAM

Program Pediatri kurs 1 høsten 2022, tentativt.pdf
Fant du det du lette etter?