Pediatri kurs 9- Introduksjon til nyfødtmedisinske teknikker Høst 2022 (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om vanlige nyfødtmedisinske teknikker samt kjenne til prinsipper for god samhandling i akuttsituasjoner «crew resource management». Hoveddelen av kurset benyttes til å gi kursdeltagerne anledning til å øve praktiske ferdigheter på modell. Ferdighetstreningen inkluderer bl.a: etablering av intraossøs nål og intravenøs tilgang inklusive perkutan CVK (LM PED-015, PED-016 og PED-020), blærepunksjon (LM- PED-022), anleggelse av arteriekran (LM PED-021) og navlekateter (LM PED-019), intubasjon (LM-PED-025), anleggelse av thoraxdren (LM PED-023), spinalpunksjon (LM PED-017), bag/maske ventilasjon (LM PED-024) og avansert hjertelungeredning av nyfødte (LM-PED-122). Modellene som benyttes er dukke, human navlesnor samt levende (anestesert) rotte og spedgris. Etter endt kurs skal deltagerne ha god kunnskap om alle overnevnte prosedyrer og kunne utføre dem selvstendig, evt under supervisjon, på syke nyfødte.

Kursavgift

NOK 15 300 (7300 kr (kursavgift uten lunsj) + 8000 kr (egenandel forbruksmateriell)

NB! Det kan komme indeksendringer. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

16 deltagere. Antall deltagere er begrenset av kapasitet på institutt for klinisk forskning og mulighet for adekvat veterinærmedisinsk støtte til anestesi /ivaretagelse av dyrevelferd.
NB: Kursledere ønsker å fordele kursplasser selv for å sikre god geografisk spredning og forhindre avbud kort tid før kursstart.
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning   

Kurskomite

Jannicke Hanne Andresen, overlege, Nyfødt Intensiv OUS
jandrese@ous-hf.no
Øvrig kurskomite: Henrik Rasmussen, veterinær, avd. komparativ medisin OUS - Vivi Bull Stubberud, spesialsykepleier – Hilde Mari Silkoset, spesialsykepleier OUS

Litteratur

Kurskompendium inklusive korte filmer som kan lastes ned fra nett gjøres elektronisk tilgjengelig for kursdeltagerne ca 2 uker før kursstart. Kurslitteratur forutsettes lest/gjennomgått av deltagere før hver kursdag slik at tiden med dyremodellene på laboratoriet kan utnyttes maksimalt.

Andre opplysninger

Annen nødvendig informasjon vil sendes kursdeltagere på mail i forkant av kursstart.

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?