Pediatri kurs 6 - Akuttpediatri, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for hel uke er dette tellende med 36 timer.


Læringsmål

Ped-001 (medisinsk vurdering, kommunikasjon til barn+ foreldre)

Akutt pediatri
Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehydrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (meningitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)
Ped-013 (Akuttbehandling- brann- og strømskader og hypotermi)
Ped-014 (Transport av syke barn)

Praktiske ferdigheter
Ped-015 (IO tilgang)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-026 (Respirator behandling)
(Thoraks dren)

Allergologi og lungesykdommer
Ped-035 (Astma- akuttbehandling)
Barnekirurgiske tilstander
Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)

Endokrinologi
Ped 060 / Hypofysesvikt)
Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)

Gastroenterologi
Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Genetikk og metabolske sykdommer
Ped-075(Metabolske sykdommer)

Hematologi
Ped- 080 (DIC)

Malign sykdom
Ped-084 (akutt onkologi)

Infeksjoner
Ped-088 (Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt

Kardiologi
Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-106 (akutte arytmier)

Nefrologi
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)

Neonatologi
Ped-134(Transport av nyfødte)

Nevrologi
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)

Intoksikasjoner
Ped-156 (symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)

Kursavgift

NOK 8450,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Thomas Rajka,
Thomas.Rajka@ahus.no

Litteratur

APLS manual sendes til deltakere ca 4 uker før kursstart

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?