Pediatri kurs 4, vår 2024 (PED)

Ny ordning: anbefalt kurs for LIS i Barnesykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

LÆRINGSMÅL

Kurset vil ta for seg følgene læringsmål i pediatri; PED 032-37 og PED 061-62 + 064 + 066-72 + 097. Disse læringsmålene omfatter gastroenterologi, lunge, astma, og allergi. De øvrige LM innenfor disse faggruppene som ikke er nevnt her, vil bli undervist i i andre kurs (eks. introkursene).

ANTALL DELTAKERE

Maks 50

PRIS

Kr 9.950,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset                                                  

KURSKOMITE

Hege Clemm (hsyh@helse-bergen.no) Leder lunge/astma
Erling Tjora (erling.tjora@helse-bergen.no) Leder gastro
Geir Håland (geir.haland@medisin.uio.no) Leder Allergi

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Mandag (LUNGE)
0800 0815 Introduksjon
0815 0845 Lungeintro - anamnese og kliniske funn
0845 0915 Radiologi
0915 0930 Pause
0930 1000 Lungefunksjonstesting
1000 1030 Praktisk lunge spirometri, bodyboks, diffusjon
1030 1100 Praktisk lunge provokasjon, metakolin test, NO test
1100 1145 Lunsj
1145 1230 Astma
1230 1300 Vanskelig astma, når man ikke kommer i mål
1300 1315 Pause
1315 1400 Inhalasjonsbehandling
1400 1415 Pause
1415 1445 Pusteprobl under aktivitet EIB (exercise induced bronchial obstruction) inkludert praktisk
1445 1515 Pusteprobl under aktivitet EILO (exercised induced bronchial obstruction) inkludert praktisk
1515 1530 Pause
1530 1600 Kronisk hoste

Tirsdag (LUNGE)
0800 0830 Sentrale luftveisaomalier (laryngotrakeobronkomalasi)
0830 0900 Primær cilie dyskinesi, bronkiektasier
0900 0915 Pause
0915 0945 Cystisk fibrose
0945 1015 Gjentatte luftveisinfeksjoner
1015 1030 Pause
1030 1100 Medfødte lungesykdommer (inkl. CPAM)
1100 1145 Interstitielle lungesykdommer og kronisk aspirasjon
1145 1230 Lunsj
1230 1315 Bronkoskopi
1315 1330 Pause
1330 1400 Pusteproblemer under søvn
1400 1430 Hjemmerespirasjonsstøtte og slimmobilisering
1430 1445 Pause
1445 1530 Kursprøve
1530 1600 Oppsummering og spørsmål

Onsdag (ALLERGI) 
08.30 - 08.35 Velkommen til allergi kurs Geir Håland
08.35 - 09.05 Matvare allergier-intoleranser Håvard Trønnes
Hva er matvareallergi –intoleranse  
Prevalens
09.05 - 09.45 Matvare allergier-intoleranser forts Håvard Trønnes
Hvilke matvarer
Symptomer
Konsekvenser av matallergi
                                Kasuistikk
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 Forebygging av allergier Karin Lødrup Carlsen
10.30 - 11.00 Utredning matvareallergier
Anamnese og laboratorieundersøkelser Geir Håland
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 Kostprovokasjoner med kasuistikk Martin Sørensen
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.45 Behandling av matvareallergier, Vibeke Landaas/Geir Håland
13.45 - 14.00 Pause
14.00 - 14.30 Behandling av matvareallergier forts, toleranseutvikling/når reteste/ 
        Miljøeksponering. Kasuistikk Vibeke Landaas/Geir Håland
13.45 - 14.15         Praktisk allergologi
Prikktest Geir Håland
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.00 Allergen spesifikk immunterapi Martin Sørensen
Kasuistikk
15.30 - 16.00 Oppsummering, tilbakemelding. Geir Håland

Torsdag (Gastro)
08.30 - 09.30      Utredning av gastrointestinale tilstander (Tjora/Bjørlykke)
09.30 - 10.15      Gastroøsofageal reflukssykdom (Knatten)
10.15 - 10.30      Beinstrekk
10.30 - 12.00      Inflammatorisk tarmsykdom (Perminow)
12.00 - 12.45      Lunsj
12.45 - 13.30      Kirurgiske problemstillinger hos barn (Hoel)
13.30 - 14.30      Workshops (Tjora/Tronstad)
                     Pankreassykdommer
                     Intestinal svikt / intraktabel diare
14.30 – 14.45     Beinstrekk
14.45 – 15.45 (16?) Integrerte kasuistikker (Kurskomite)

Fredag (Gastro)
08.30 – 09.15    Cøliaki (Tronstad)
09.15 – 09.45    Ernæring og spisevansker (Knatten, Klinisk ernæringsfysiolog)
09.45 – 10.00    Parenteral ernæring (Tjora)
10.00 – 10.15    Beinstrekk
10.15 – 11.00    Failure to thrive utredning (Tjora)
11.00 – 11.30    Ernæringsløsninger (Santi)
11.30 – 12.30    Lunsj
12.30 – 13.00    Transaminaser (Almaas)
13.00 – 13.30     Autoimmune leversykd (Østensen)
13.30 – 13.40    Beinstrekk
13.40 – 14.10    Neonatal cholestase (Almaas)
14.10 – 14.40    Leversvikt (Wolden)
14.40 – 14.50    Leverstrekk
14.50 – 15.20    Levertransplantasjon (Østensen)
15.20 – 16.20    Kasuistikker


Fant du det du lette etter?