Pediatri kurs 4 - Allergi og lungesykdommer, gastroenterologi (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Viktig informasjon

Arbeidsgiver sende prioiteringsliste til Regut HSØ og Regut Midt med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen påmeldingsfristen. Tildeling av plasser fordeles utifra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset

Læringsutbyttebeskrivelse

Innføring i utredning, diagnostikk og behandling av barn med astma, allergi og atopisk eksem. Epidemiologi, immunologi og miljøfaktorer av betydning knyttet til astma og allergi i barnealder

Læringsmål

Gjelder Gastro-og Leverdelen av kurset:
Barnekirurgiske tilstander
Ped-040 (lyskebrokk, pylorusstenose, ikke-akutt GI kirurgi)
Gastroenterologi
PED-061 Ernæring og ernæringstilskudd
PED-062 Spise- og ernæringsvansker, underernæring og dårlig trivsel
PED-064 Parenteral ernæring
PED-065 Gastrointestinal blødning
PED-066 Gulping, oppkast og refluks
PED-067 Øsofageal pH-måling, pH-sonde og resultat av pH-måling.
PED-068 Akutte og kroniske magesmerter
PED-069 Inflammatoriske tarmsykdommer
PED-072 Malabsorpsjon
PED-073 Hyperbilirubinemi etter neonatalperioden
PED-097 Transplanterte pasienter (levertransplanterte)
PED-093 Revmatiske og autoimmune sykdommer (kun de som er relatert til GI traktus)

Antall deltakere

Maks 35 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Kurskomite

Gøri Perminov
Geir Håland
Iren Matthews

Program

Under utarbeidelse


Fant du det du lette etter?