Pediatri kurs 4. Allergi og lungesykdommer. Gastroenterologi.

Gammel ordning: Se under
Ny ordning: anbefalt kurs for LIS i Barnesykdommer

Læringsmål

Kurset vil ta for seg følgene læringsmål i pediatri; PED 032-37 og PED 061-62 + 064 + 066-72 + 097. Disse læringsmålene omfatter gastroenterologi, lunge, astma, og allergi. De øvrige LM innenfor disse faggruppene som ikke er nevnt her, vil bli undervist i i andre kurs (eks. introkursene).

Godkjenninger

Ny ordning:
Kurset er anbefalt i Barnesykdommer

Gammel ordning: 
For LIS i Barnesykdommer i gammel ordning er kurset godkjent med følgende timetall i henhold til hvor mange dager man deltar:
Full uke: 36 timer
1 dag: 7 timer
2 dager: 15 timer
3 dager: 22 timer

Dersom du kun skal delta på deler 

Antall deltakere

Maks 50

Pris

1 dag: 3100,-
2 dager: 4100,-
3 dager: 5100,-
4 dager: 6200,-
5 dager: 7200

Alle priser med forbehold om endring

Kurskomite

Hege Clemm (hsyh@helse-bergen.no) Leder lunge/astma
Erling Tjora (erling.tjora@helse-bergen.no) Leder gastro
Geir Håland (geir.haland@medisin.uio.no) Leder Allergi

Program (med forbehold om endringer)

Mandag (LUNGE)
08.30-09.00 Lungeintro - anamnese og kliniske funn. 
09.00-09.25 Lungefunksjonstesting 
09.25-09.50 Indikasjoner for bildediagnostikk og tolkning. 
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30Hva er astma? (alder, fenotyper)
10.30-11.00 Inhalasjonsbehandling 
11.00-11.30 Vanskelg astma - når man ikke kommer til mål 
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 Pusteproblemer under aktivitet
12.45-13.15 
13.15-13.30 Pause
13.30-14.00 Pusteproblemer under søvn 
14.00-14.30 Hjemmerespirasjonsstøtte og slimmobilisering 
14.30-14.45 Pause
14.45-16.15 Symptomer fra luftveiene med kasuistikker 
 
Tirsdag (LUNGE)
08.30-09.00 Indkasjoner for bronkoskopi (atelektaser, malasier)
09.00-09.25 Sentrale luftveisaomalier (laryngotrakeobronkomalasi)
09.25-09.50 Ciliedyskinesi, bronkiektasier.
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30 Cystisk fibrose
10.30-11.00 Medfødte lungesykdommer (inkl. CPAM)
11.00-11.30 Interstitielle lungesykdommer og kronisk aspirasjon
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 Praktisk Lunge (spirometri og tolkning)
12.45-13.15 Praktisk Lunge (spirometri og tolkning)
13.15-13.30 Pause
13.30-14.00 Praktisk Lunge (Provokasjonstester + EILO)
14.00-14.30
14.30-14.45 Pause
14.45-15.15 Praktisk Lunge (Inhalasjoner og medikamenter)
15.15-15.45 Praktisk Lunge (Inhalasjoner og medikamenter)
15.45-16.15 Oppsummering

Onsdag (ALLERGI)
08.30-09.30Allergi. Introduksjon (Bakgrunn, Utredning, Behandling)
09.30-09.45 Pause
09.45-10.45 Matvare allergier-intoleranser
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Utredning matvareallergier (Anamnese og laboratorieundersøkelser)
11.30-12.00 Kostprovokasjoner
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.00 Behandling av matvareallergier, toleranseutvikling/når reteste
14.00-15.00 Praktisk allergologi 
15.00-15.30 Allergen spesifikk immunterapi
15.30-16.00 Forebygging av allergier
16.00-16.30 Oppsummering, tilbakemellding, kursprøve

Torsdag (GASTRO)
08.30-09.30 Utredning av gastrointestinale tilstander (inkl. endoskopi og bildediagnostikk
09.30-09.15 Gastroøsofageal reflukssykdom og annen øsofagussykdom
10.15-10.30 Beinstrekk
10.30-12.00 Inflammatorisk tarmsykdom, diagnostikk og behandling
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Kirurgiske problemstillinger hos barn (ikke akuttkirurgiske)
13.30-14.30 Workshops, Pankreassykdommer, Dysmotilitet, Itenstinal svikt/intraktabel diare
14.30-14.45 Beinstrekk
14.45-16.00 Kasuistikker

Fredag (GASTRO)
08.30-09.30 Cøliaki
09.15-10.30 Failure to thrive utredning
10.30-10.45 Beinstrekk
10.45-11.45 Ernæring (Inkludert parenteral ernæring)
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Neonatal cholestase
13.15-13.45 Autoimmun leversykdom
13.45-14.00 Leverstrekk
14.00-15.15 Leversvikt og levertransplantasjon
15.15-16.15 Kasuistikker


Fant du det du lette etter?