Pediatri 6 - Akuttpediatri (PED) Høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer (40t)

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Ped-001 (medisinsk vurdering, kommunikasjon til barn+ foreldre)
Akutt pediatri
Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehydrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (meningitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)
Ped-013 (Akuttbehandling- brann- og strømskader og hypotermi)
Ped-014 (Transport av syke barn)
Praktiske ferdigheter
Ped-015 (IO tilgang)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-026 (Respirator behandling)
(Thoraks dren)
Allergologi og lungesykdommer
Ped-035 (Astma- akuttbehandling)
Barnekirurgiske tilstander
Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)
Endokrinologi
Ped 060 / Hypofysesvikt)
Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)
Gastroenterologi
Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Genetikk og metabolske sykdommer
Ped-075(Metabolske sykdommer)
Hematologi
Ped- 080 (DIC)
Malign sykdom
Ped-084 (akutt onkologi)
Infeksjoner
Ped-088 (Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt
Kardiologi
Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-106 (akutte arytmier)
Nefrologi
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)
Neonatologi
Ped-134(Transport av nyfødte)
Nevrologi
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)
Intoksikasjoner
Ped-156 (symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)

Kursavgift

NOK 8800,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltakere

Maks 24
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.


Kurskomite

Thomas Rajka,
Thomas.Rajka@ahus.no

Litteratur

APLS manual som sendes ut fra kurs sekretariat

Andre opplysninger

Kursprøve må være gjennomført og bestått før kursstart.
Kursbevis krever deltakelse under hele kurset, bestått kursprøve og beståtte ferdighetstester under kurset

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?