Palliasjon og smertebehandling, Høst 2022 (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling samt om ivaretagelse av pårørende. Kurset er koblet til følgende læringsmål: ONC-001, ONC-002, ONC-003, ONC-004, ONC-007, ONC-027, ONC-28, ONC-029, ONC-030 og ONC-065FKM LM-04, FKM LM-19, FKM LM-21, FKM LM-22 og FKM LM-33

Kursavgift

NOK 5300,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Nina Aass, Avd. for kreftbehandling, OUS
Anne Kvikstad, St.Olavs Hospital
Hartwig Körner, Stavanger universitetssykehus

Kontaktinformasjon
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Cathrine Elshaug tlf.23026684

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?