Øsofagus, ventrikkel og duodenum (FOR) høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Fordøyelsessykdommer (14 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs


Læringsmål

Andre undersøkelsesmetoder
FOR-017 pH- og impedansmåling i øsofagus 
FOR-018 Manometri i øsofagus 
FOR-020 Pusteprøver
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
Akutte tilstander
FOR-027 Gastrointestinal blødning
FOR-028 Gastrointestinal blødning - stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-032 Akutt diaré
FOR-036 Fremmedlegemer og etseskader i øvre gastrointestinaltraktus
Diagnostikk og behandling av sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-037 Tolke funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-038 Funksjonelle lidelser i øsofagus
FOR-039 Gastroøsofageal reflukssykdom 
FOR-040 Barretts øsofagus 
FOR-041 Motilitetsforstyrrelser i øsofagus
FOR-042 Inflammatoriske tilstander i øsofagus
FOR-043 Ulcussykdom, inflammasjon og infeksjoner
FOR-048 Funksjonelle lidelser i ventrikkel og duodenum
Kreft i øvre gastrointestinaltraktus
FOR-044 Kreft i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-045 Premaligne lesjoner i ventrikkel og duodenum
FOR-046 Neoplasi i øvre gastrointestinaltraktus
FOR-047 Stadieinndeling, prognose og behandling av kreft i øvre GI


Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakerne skal etter fullført kurs ha tilegnet seg bred kunnskap om utredning og behandling av sykdommer i øvre del av fordøyelseskanalen.

Deltakere

50

Kursavgift

kr 5.300,- inkl. lunsj 

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart. 
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Kurskomite

Eyvind J. Paulssen (kursleder)
Jan Magnus Kvamme

Program (foreløpig)

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?