Øsofagus-ventrikkel-fedme høst 2022

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Gastroenterologisk kirurgi

LÆRINGSMÅL

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv

KURSKOMITE

Jon Tvinnereim, Kjell Øvrebø, Tien Pham Thanh (kursleder)

PRIS

6200,- (med forbehold om endringer)

ANTALL DELTAKERE

50 (med forbehold om endringer)

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Onsdag 30. november 2022 - Møteleder

10:20       Åpning. Kursleder
                Øsofagus

10:40      Fysiologi, pH måling, manometri.

11:00      Gastroøsofageal refluks/øsofagitt, diagnostikk og medisinsk behandling

11:30      Gastroøsofageal refluks og hiatushernier, kirurgisk behandling.
                Tien Pham

12:00     Lunsj

13:00     Achalasi utredning og medisinsk behandling.

13:20     Achalasi, kirurgisk behandling.
              
13:35    Divertikler, perforasjon, fremmedlegemer.
              
14:05    Pause

14:20   Øsofagusvaricer/portal hypertensjon: Oversikt og kirurgisk behandling
             
14:50   Øsofagusvaricer: Endoskopisk behandling
            Roald Havre

15:15  TIPS

15:30   Slutt

Torsdag 1. desember - Møteleder
08:50   Oppstart

09:00   Barrets øsofagus, patologi

09:15   Barretts øsofagus, behandling og kontroll

09:30   Øsofaguscancer, epidemiologi

09:45   Øsofaguscancer, EUS-diagnostikk og staging.
             Roald Havre

10:00   Øsofaguscancer, onkologisk behandling. 

10:30   Øsofagusstenter

10:50   Pause

11:10   Øsofaguscancer, kirurgisk behandling. 
             
11:50   Radiologi ved øsofaguscancer. Bilde kasuistikker av øsofagus.
 
12:20   Lunsj

13:10   Dysplasi/øsofaguscancer.

Ventrikkel/duodenum

13:30   Ulcusblødning, medikamentell og endoskopisk behandling

14:00   Ulcusblødning, coiling.

14:20   Ulcussykdom og ulcusblødning, kirurgisk behandling

14:40   Kasuistikk
 
15:00  Slutt
 
Fredag 2. desember - Møteleder: 

08:20    Oppstart

08:30    Ventrikkelcancer, epidemiologi/etiologi/diagnostikk/behandling/palliasjon

09:45    Ventrikkelcancer, onkologisk behandling (neoadjuvant og adjuvant).
        
10:15    Pause

10:30    GIST

10:50    Radiologi ved ventrikkelcancer. Bilde kasuistikker av ventrikkel
              
Adipositas

11:20    Adipositas, etiologi og epidemiologi
              
11:40    Preoperativ utredning og evaluering

12:00    Lunsj

13:00    Kirurgiske teknikker

13:30    Komplikasjoner på kort og lang sikt

14:00   Langtids resultater.

14:15   Evaluering og innsending av kursprøve
 
15:00   Slutt


Fant du det du lette etter?