Øre- nese-halspatologi, 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i patologi


Læringsutbytte-beskrivelse

Bli i stand til å diagnostisere vanlig forekommende tilstander som biopseres av ØNH-leger og tannleger. Kjenne til muligheter og begrensninger ved bruken av cytologi i ØNH-diagnostikken.

Læringsmål

Kursets innhold er knyttet opp mot læringsmålene for spesialiteten patologi vedørende hode- og halspatologi. Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne svulster og kunne diagnostisere de vanligste svulstene og ikke-neoplastiske tilstandene i disse anatomiske regionene.
057
Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste sykdommer i munnhulen og øre-, nese-, halsregionen og kjenne relevante differensialdiagnoser.
058
Selvstendig kunne diagnostisere hyppigst forekommende inflammatoriske og reaktive tilstander i slimhinne og hud i munnhule, øre, nese og hals.
059
Selvstendig kunne diagnostisere hyppigst forekommende benigne, premaligne og maligne neoplasier utgått fra slimhinne og hud i munnhule, øre, nese og hals, herunder relevant virusdiagnostikk.
060
Selvstendig kunne diagnostisere hyppigst forekommende spyttkjertelneoplasier.
061
Ha kjennskap til hyppigst forekommende odontogene cyster.
062
Ha kjennskap til sjeldne typer neoplasier inkludert odontogene neoplasier.

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:
Patologisk klassifikasjon og diagnostikk av neoplastiske og ikke-neoplastiske tilstander som hyppig forekommer i prøvetilfanget fra munnhule, svelg og strupe, samt øre, nese og bihuler.
Tilstander i thyreoidea og hud er ikke inkludert i kurset. Lymfoproliferative tilstander blir i begrenset omfang omtalt.

Kursavgift

NOK 4600,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere


LIS i spesialisering innen patologi er prioritert.
Spesialister i patologi som ønsker oppdatering innen fagområdet kan også søke.

Kurskomite

Helene Laurvik (kursleder)  helene.laurvik@ous-hf.no

Peter Jebsen
Svetlana Tafjord
Ellen d’Hooghe
Helga V. Isaksdottir

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?