Optikk og refraksjon uke 48

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Øyesykdommer (19 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Øyesykdommer

LÆRINGSUTBYTTE BESKRIVELSE

Etter endt kurs skal deltagerne sitte igjen med en forståelse av optiske grunnprinsipper, og hvordan dette kan anvendes på øyet som optisk system. Deltagerne skal også ha fått en grunnleggende innføring i klinisk refraksjonering med hovedvekt på retinoskopi.

KURSKOMITE

Overlege Kjersti Standal Rasmussen, Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og optiker Lars Helge Glomnes, Øyeavdelingen Haukeland Universitetssykehus (kursledere).

KURSAVGIFT

6.200,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

ANTALL DELTAKERE

Maks 12

ANDRE OPPLYSNINGER

Kursdeltagerne vil i god tid før kurset få tilsendt en oppgavesamling som skal løses hjemme.

LITTERATUR

2020-2021 Basic and Clinical Science Course (BCSC) Section 3: Clinical Optics. American Academy of Ophthalmology.
Nettsteder/gode videoer finnes bl.a. på:
http://www.youtube.com/watch?v=kAreDffuVCQ

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Onsdag 30. november 2022
09.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
12.00: Lunsj.
13.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
Brillestyrkemåling. Keratometri.
17.00: Slutt.

Om kvelden (ca. 19.30) sosialt samvær.

Torsdag 01. desember 2022
09.00: Retinoskopi.
12.00: Lunsj.
13.00: Retinoskopi.
15.30: Subjektiv refraksjonering - foropter.
17.00: Slutt.

Fredag 02. desember 2022
09.00: Kontaktlinser. Svaksynsoptikk. Gjennomgang av oppgavesamling. Subjektiv
refraksjonering.
12.00: Lunsj.
13.00: Brilleforskrivning. Kursprøve. Evaluering.
Ca. 15.00: Slutt


Fant du det du lette etter?