Operativ karkirurgi (praktisk kurs med operasjon på gris/karkirurgisk teknikk, anastomoser, karskader) (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i karkirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal LIS ha tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk ferdigheter i basale karkirurgiske prinsipper, kirurgisk tilgang og rekonstruksjoner.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Akutt iskemi og karskade
KAK-044 Patofysiologi, initial traumebehandling, anestesi/intensivbeh., bildediagnostikk med mer
KAK-045 Akutt ekstremitetsiskemi
KAK-049 Viscerale kar
KAK-051 Hals, aorta, bekkenkar og ekstremitet - definitiv behandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 3800, -(inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 8 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Beate Viddal, seksjonsoverlege i karkirurgi, Stavanger universitetssykehus Beate.arlin.viddal@sus.no

Knut E Kjørstad, Joakim J Jørgensen

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?