Operativ karkirurgi (praktisk kurs med operasjon på gris/karkirurgisk teknikk, anastomoser, karskader) (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (8t) for LIS i Karkirurgi

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal LIS ha tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk ferdigheter i basale karkirurgiske prinsipper, kirurgisk tilgang og rekonstruksjoner.

Læringsmål

Akutt iskemi og karskade
KAK-044 Patofysiologi, initial traumebehandling, anestesi/intensivbeh., bildediagnostikk med mer
KAK-045 Akutt ekstremitetsiskemi
KAK-049 Viscerale kar
KAK-051 Hals, aorta, bekkenkar og ekstremitet - definitiv behandling

Kursavgift

NOK 3700, -(inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 8

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Beate Viddal, seksjonsoverlege i karkirurgi, Stavanger universitetssykehus
                   Beate.arlin.viddal@sus.no

Knut E Kjørstad, Joakim J Jørgensen

Program

Tirsdag 31. Januar, 2023
 
08:30
  Introduksjon av kurset: Dagens øvelser.   Beate Viddal SUS
08:40  Tilganger i karkirurgiske operasjoner.       Knut E Kjørstad UNN
09:10  Karkirurgisk teknikk.                                   Beate Viddal
09:30  Praktiske operasjoner på gris            
11:30  Pause
12:00  Suturer og proteser i karkirurgi.                Joakim Jørgensen OUS
12:30  Praktiske operasjoner på gris fortsetter
15:30  Avslutning av kurset med oppsummering og evaluering
16:00  Slutt

Fant du det du lette etter?