Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi (BEK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i bryst- og endokrinkirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg nødvendig basal kunnskap om onkoplastiske teknikker teoretisk og få god kjennskap til de mest brukte rekonstruksjonsteknikker ved brystkreftoperasjoner.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål: 

Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst
BEK-021 Brystbevarende kirurgi, onkoplastiske teknikker nivå 1
BEK-022 Onkoplastiske teknikker nivå 2
BEK-023 Rekonstruktiv kirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 20 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Helle Kristine Skjerven, Drammen Sykehus, Vestre Viken

Helle.skjerven@vestreviken.no

Litteratur

  • «Breast Surgery» Dixon
  • «Partial breast Reconstruction» Losken, Hamdi
  • “Oncoplastic and reconstructive surgery for breast cancer” Fitoussi et al

Andre opplysninger

Deltagere er velkomne til å sende inn kasustikker til diskusjon under tumorboard dag 2.
Sendes til kursleder minimum en uke før kurstart: Helle.skjerven@vestreviken.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?