Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Bryst- og endokrinkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (16t)

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg nødvendig basal kunnskap om onkoplastiske teknikker teoretisk og få god kjennskap til de mest brukte rekonstruksjonsteknikker ved brystkreftoperasjoner (BEK-021Ha god kunnskap om og beherske brystbevarende kirurgi, biopsi, merkebiopsi, mastektomi, ductektomi, sentinel node biopsi, axilledisseksjon og onkoplastiske teknikker nivå 1.BEK-022 Ha god kunnskap om og kunne assistere ved terapeutisk onkoplastikk nivå 2.BEK-023 Ha kunnskap om rekonstruktiv kirurgi: primær, sekundær, samt profylaktisk mastektomi).

Kursavgift

5850,- (inkl. lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Helle Kristine Skjerven (kursleder på vegne av spesialistkomiteen i Bryst og endokrinkirurgi)
Drammen Sykehus, Vestre Viken

Helle.skjerven@vestreviken.no

Litteratur

«Breast Surgery» Dixon
«Partial breast Reconstruction» Losken, Hamdi
“Oncoplastic and reconstructive surgery for breast cancer” Fitoussi et al

Andre opplysninger

Deltagere er velkomne til å sende inn kasustikker til diskusjon under tumorboard dag 2.
Sendes til kursleder minimum en uke før kurstart.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?