Obstetrikk (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset omhandler fysiologi, patofysiologi , diagnostikk og behandling av sykdommer og tilstander innen svangerskaps, fødsel, barsel og ammeperioden.

Læringsmål

Fødselshjelp
GYN-029 Normalt fødselsforløp, fødselsmekanikk og normale fødsler
GYN-030 Smertelindring under fødsel
GYN-031 Posisjon, stasjon og innstilling og ikke normalt forløp
GYN-032 Fødsel til termin - problemstillinger
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-036 Avvikende leie
GYN-037 Flerlinger
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakum
GYN-039 Keisersnitt - indikasjon og utføring
GYN-040 Rolig og trygg, formidle informasjon i stressede/ akutte situasjoner på fødestua
GYN-041 Postpartumblødning
GYN-042 Alvorlige, akutte hendelser under fødsel
GYN-043 Skader i fødselskanalen - forebygging og behandling
GYN-044 Resuscitering av nyfødte
GYN-045 Kompliserte forløsninger og perinatale dødsfall - oppfølging av foreldrene
GYN-046 Vaginal seteforløsning
GYN-047 Forløse flerlingesvangerskap
GYN-048 Keisersnitt
GYN-049 Skader etter fødsel
GYN-050 Postpartumblødninger
GYN-051 Postpartumhysterektomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Trond Melbye Michelsen
trmi1@ous-hf.no

Litteratur

Lenken til kompendiet sendes/publiseres før oppstart av kurset.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?