Obduksjonspatologi og rettsmedisin - vår 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi

LÆRINGSUTBYTTE

Etter endt kurs skal deltakerne:
· Ha god kjennskap til lover og regler som gjelder for obduksjon og meldeplikter ved dødsfall
· Være i stand til formulere oppsett av dødsårsaker på dødsmeldingen og forstå betydningen av dette
· Ha god kjennskap til prosedyrer og rutiner for obduksjon, herunder organdisseksjon, bruk av supplerende undersøkelser, formulering av obduksjonsrapport og relevant HMS ved obduksjon
· Kjenne til forskjeller mellom medisinsk og rettsmedisinsk obduksjon, skadebeskrivelse og vurdering av dødstegn
· Kjenne til rettspatologisk sakkyndigerklæring, den sakkyndiges rolle i retten og funksjonen til Den rettsmedisinske kommisjon

KURSLEDER

Ann-Helen Jamtøy, Overlege Patologi, St. Olavs hopsital
Christian Lycke Ellingsen, Stavanger Universitetssykehus

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Deltakerne må ha deltatt i og selv ha utført obduksjoner, med makro- og mikroskopisk vurdering.
Det forventes at deltakerne før kurset har gjennomført legeforeningens nettkurs om dødsmeldinger.

KURSPRIS

5200,- 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

50

LITTERATUR

Forslag:
Burton JL, Rutty G: The Hospital Autopsy, 3rd ed. Hodder Arnold 2010
Connolly AJ et al: Autopsy Pathology – A manual and atlas, 3rd ed. Elsevier 2016
Rognum TO (red): Lærebok i rettsmedisin, 3. utg. Gyldendal 2016

PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?