Nyretransplantasjon vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) i Nyresykdommer

Læringsmål

Etter dette kurset skal LIS kunne:
•Beherske utredning av nyreresipienter og henvisning til nyretransplantasjon
• Ha kjennskap til de immundempende medikamentene vi bruker ved og etter transplantasjon, virkningsmekanisme, bivirkninger, vanlige interaksjoner samt kunne dosere dem
• Beherske oppfølging av nyretransplanterte pasienter fra 8 uker etter transplantasjon
• Kjennskap til akutte og kroniske komplikasjoner etter nyretransplantasjon (opportunistiske infeksjoner, kardiovaskulær sykdom, kreft, residiv)
• Kjennskap til hvordan man utreder, henviser og følge opp levende giver til nyretransplantasjon
• Basis-forståelse av transplantasjonsimmunologi• Forstå grunnleggende forskjell på en akutt cellulær og antistoffmediert avstøtning samt hvordan disse diagnostiseres og behandles LM; 032,033,034,036,037, 038 og delvis 065

Kursavgift

NOK 7200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Nyreavdelingen, Avdeling for Transplantasjon
Karsten Midtvedt; e-mail: kmidtved@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?