Nyrefysiologi og patofysiologi, høst 2023 (NYR)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Nyresykdommer.
Gammel ordning: Obligstorisk kurs for LIS i Nyresykdommer (13 t)

LÆRINGSMÅL

Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelser
NYR-001 Nyrefysiologi og patofysiologi
NYR-002 Elektrolyttforstyrrelser
NYR-003 Syre-/baseforstyrrelser
Kronisk nyresykdom
NYR-009 Nyrebeskyttende og nyrebevarende behandling
NYR-010 Metabolske forstyrrelser
NYR-011 Hjerte-/karsykdom - kardiorenale sykdomsbilder
Akutt nyreskade
NYR-015 Epidemiologi, klassifikasjon, patofysiologi og forebygging
Diagnostiske metoder
NYR-053 Nyresykdom - bildediagnostiske metoder og funksjonsmåling

LÆRINGSUTBYTTE

Etter dette kurset skal LIS:
Forstå de grunnleggende mekanismene for regulering av nyregjennomblødning og filtrasjon og kjenne til de viktigste faktorene som påvirker disse normalt og ved sykdom.
Ha god kjennskap til de viktigste metodene for målinger og estimat av nyrefunksjonen og metodenes begrensninger. 
Kjenne til prinsippene for tubulær reabsorpsjon og sekresjon i de ulike delene av nefronet og forstå hvordan forstyrrelser i disse kan gi sykdom.
Forstå hovedmekanismene for utvikling og progresjon av kronisk nyresykdom. Ha god kjennskap til de viktigste risikofaktorene for sykdomsprogresjon og hvordan disse kan begrenses.
Ha god kunnskap om patofysiologi ved akutt nyreskade og beherske prinsipper for forebygging.
Ha god oversikt over de viktigste elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelsene og patofysiologien bak disse. Ha inngående kunnskap om utredning og behandling av elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser (disse temaene behandles også i eget kurs).
Ha god kjennskap til reguleringen av kalsium-fosfatstoffskiftet og hvordan dette endres ved kronisk nyresykdom. Kunne prinsippene for behandling av forstyrrelser i kalsium-fosfat-stoffskiftet ved kronisk nyresykdom.
Forstå hvordan hjerte og nyrer samvirker gjennom den kardiorenale aksen normalt og i akutt og kronisk nyre- og hjertesykdom. Kunne anvende denne kunnskapen i utredning og behandling av pasienter med kardiorenale syndromer.
Kunne prinsippene for volumregulering og bruk av diuretika. Forstå mekanismene for diuretikaresistens.
Ha kjennskap til renin-angiotensin-aldosteronsystemet og nyrenes rolle i å igangsette og opprettholde hypertensjon. 
Kunne anvende kunnskapen i behandling av pasienter med hypertensjon.
Ha kjennskap til årsaker til og konsekvenser av albuminuri, hvordan dette måles og behandles.

KURSAVGIFT

Kr 4300,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 300,- pr dag. 


ANTALL DELTAKERE

80

KURSKOMITE

Marit Solbu (kursleder)
Toralf Melsom 
Jon Viljar Norvik
Bjørn Helge Haug

PROGRAM (KAN KOMME ENDRINGER)

Nyrefysiologi 2023 program_utkast_versjon1_ juni2022.pdf


Fant du det du lette etter?