Nukleærmedisin 5 - Onkologisk diagnostikk og terapi (E-læringskurs) (NUK)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i nukleærmedisin.
Gammel ordning: Valgfritt kurs for LIS i nukleærmedisin (30 timer).

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal kursdeltageren:

  • Ha god forståelse for onkologisk bildediagnostikk med ulike radioaktive sporstoff som [18F]FDG, [68Ga]DOTATOC, [99mTc]MDP, ulike PSMA-ligander og radioaktiv merkede aminosyrer
  • Ha god kunnskap om de ulike bildediagnostiske modalitetene som PET/CT, SPECT/CT
  • Ha kunnskap om PET/MR
  • Forstå grunnprinsippene av kreftbehandling ved ulike billedfunn ved de mest vanlige cancertyper
  • Kunne tolke og beskrive en PET/CT og SPECT/CT-undersøkelser med diagnostisk programvare
  • Kunne gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Læringsmål:

Nukleærmedisinske modaliteter
NUK-014 PET
NUK-015 Tumorstaging med PET
NUK-016 PET-tracere
Nukleærmedisinsk organdiagnostikk
NUK-068 Skjelett 
NUK-079 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi, dynamisk lymfescintigrafi og SPECT-CT
NUK-080 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi ved malignt melanom og cancer mammae 
NUK-081 Dopamintransporter-scintigrafi (DAT), FDG-PET/CT, PET og MIBG-hjerte 
NUK-082 Sentralnervesystem - DAT-scintigrafi og FDG-PET hjerne
NUK-083 Inflammasjon - infeksjon
Onkologisk diagnostikk
NUK-084 Malignt melanom
NUK-085 Lungekreft
NUK-086 Lymfom
NUK-087 Gastrointestinal cancer
NUK-088 Hode-hals-cancer
NUK-089 Thyreoideacancer
NUK-090 Tumores av det sympatiske nervesystemet
NUK-091 Nevroendokrine tumores
NUK-092 Hjernecancer
NUK-093 Bekkencancer
NUK-094 Sarkomer
NUK-095 PET-granskning 
Radionuklidbehandling
NUK-096 Dosimetri
NUK-099 Radionuklidterapi av skjelettmetastaser 
NUK-100 Radiopeptidbehandling
NUK-101 Radiosynovektomi og SIRT
Barn - Undersøkelser hos barn
NUK-102 Undersøkelser hos barn

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Martin Biermann (HUS), martin.biermann@uib.no 

Anders Hodt (OUS)
Andreas Tulipan (OUS og HUS)

Program

Program er publisert på den nasjonale e-læringsserveren for spesialistutdanning i nukleærmedisin i Norge (Nukit.ihelse.net).

Fant du det du lette etter?